Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 05:47:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Alphabetical list

No.NameFED
1Bùi Phương HằngQ03
2Đặng Thanh ThủyQ05
3Đặng Thảo AnQ02
4Đào Thị Minh AnhQBT
5Diệp Vĩnh HânQ05
6Đỗ Mai PhươngQTB
7Hoàng Nhật LinhQGV
8Lê Thị Phương AnhQGV
9Ngô Nhật Thiên AnhQTP
10Ngô Thị Bảo TrânQTB
11Nguyễn Đình Xuân ThảoQ04
12Nguyễn Gia TuệQ06
13Nguyễn Ngọc Yến VyQ10
14Nguyễn Thị Ngọc SangQ10
15Phạm Ngọc LamQ01
16Tăng Châu Ngọc AnhQ04
17Trần Ngọc AnhQ02
18Trần Ngọc Bảo ThyQ03
19Trần Tuệ NhưQ06
20Trịnh Gia NghiQ01
21Võ Ngọc Quỳnh NhưQTP
22Vũ Bảo KhanhQBT