Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 05:47:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Top five players

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 1-3
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Hoàng Nhật Minh Huy3aQTĐ7,00,0
2Phạm Anh Quân3aQTP6,00,0
3Lữ Cát Gia Lượng3aQGV5,00,0
4Tạ Nguyễn Minh Hà3aQ035,00,0
5Đỗ Mạnh Thắng3aQTB5,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Nguyễn Tấn Phát5aHCC7,00,0
2Phan Huy Hoàng5aQGV5,50,0
3Đỗ Nguyên Khoa5aQ105,00,0
4Trần Lê Khánh Hưng5aQTĐ5,00,0
5Lê Văn Phát5aQ065,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 6-7
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Huỳnh Hào Phát7aQ106,00,0
2Ngô Trí Thiện7aQ035,50,0
3Nguyễn Phan Hồng Linh7aQ015,00,0
4Nguyễn Trường Khang Thịnh7aQ035,00,0
5Đỗ Trần Tấn Phát7aQGV5,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 8-9
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Trần Tiến Huy9aQ066,00,0
2Phan Nguyễn Công Minh9aQ026,00,0
3Nguyễn Hiếu Trung9aQ065,01,5
4Lê Quốc Huy9aQ085,01,0
5Đoàn Đức Hiển9aQGV5,00,5
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP THPT
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Phan Trọng Tín10aQTB6,00,0
2Phan Tiến ĐạtQ125,50,0
3Bùi Huy Hoàng10aQTĐ5,01,0
4Đào Anh Duy10aQ035,00,0
5Đinh Hữu Pháp10aQTP4,50,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Bùi Hồng Ngọc3uQTĐ6,50,5
2Nguyễn Hoàng Phương Linh3uQTP6,50,5
3Vương Hoàng Gia Hân3uQGV5,00,0
4Nguyễn Công Diễm Hằng3uQGV5,00,0
5Nguyễn Minh Châu3uQ065,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 4-5
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Đinh Trần Thanh Lam5uQ067,00,0
2Ngô Hồ Thanh Trúc5uQ036,00,0
3Mai Hồng Đào5uQ065,00,0
4Nguyễn Vy Thụy5uQTP4,51,0
5Nguyễn Hiếu Huệ Nhi5uQGV4,50,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 6-7
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Ngô Thừa Ân7uQTP7,00,0
2Phạm Tường Vân Khánh7uBTA5,50,0
3Huỳnh Tùng Phương Anh7uQ055,00,0
4Huỳnh Lê Thiên Phát7uQ064,50,0
5Nguyễn Thị Minh Phương7uQBT4,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Ngô Thị Bảo Trân9uQTB7,00,0
2Đỗ Mai Phương9uQTB5,50,5
3Đào Thị Minh Anh9uQBT5,50,5
4Đặng Thanh Thủy9uQ054,00,0
5Lê Thị Phương Anh9uQGV4,00,0
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP THPT
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Nguyễn Lâm Xuân Thy10uQ036,50,0
2Lê Đoàn Phương Uyên10uQ035,50,0
3Phạm Thị Vân Giang10uQ065,00,0
4Đỗ Diệu Thùy10uQTP4,51,0
5Võ Hồ Lan Anh10uQ094,50,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 1-3
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Hoàng Nhật Minh Huy3aQTĐ6,50,0
2Phạm Anh Quân3aQTP6,00,0
3Lữ Cát Gia Lượng3aQGV5,00,0
4Đỗ Mạnh Thắng3aQTB4,00,0
5Nguyễn Minh Trí3aQ054,00,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 4-5
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Nguyễn Tấn Phát5aHCC6,00,0
2Bùi Lê Tấn Tài5aQBT5,00,0
3Đỗ Nguyên Khoa5aQ104,50,0
4Đoàn Quốc Bảo5aQ064,50,0
5Phan Huy Hoàng5aQGV4,50,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 6-7
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Huỳnh Hào Phát7aQ105,51,0
2Đỗ Trần Tấn Phát7aQGV5,50,0
3Nguyễn Phan Hồng Linh7aQ014,50,0
4Ngô Trí Thiện7aQ034,00,0
Vũ Hào Quang7aQ064,00,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM LỚP 8-9
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Trần Tiến Huy9aQ065,51,0
2Phan Nguyễn Công Minh9aQ025,50,0
3Trương Quang Đăng Khoa9aQTP5,00,0
4Đoàn Đức Hiển9aQGV4,50,0
5Nguyễn Hiếu Trung9aQ064,50,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NAM THPT
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Đinh Hữu Pháp10aQTP6,00,0
2Đặng Vinh Hiển10aQ055,01,0
3Bùi Huy Hoàng10aQTĐ5,00,0
4Phan Trọng Tín10aQTB4,51,0
5Phan Tiến Đạt10aQ124,50,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 1-3
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Bùi Hồng Ngọc3uQTĐ7,00,0
2Nguyễn Công Diễm Hằng3uQGV5,50,0
3Nguyễn Hoàng Phương Linh3uQTP5,00,0
4Vương Hoàng Gia Hân3uQGV4,50,0
5Vũ Nhã Uyên3uQGV4,00,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Đinh Trần Thanh Lam5uQ067,00,0
2Phạm Ngọc Thanh Hằng5uQTĐ5,01,0
3Mai Hồng Đào5uQ065,01,0
4Ngô Hồ Thanh Trúc5uQ035,01,0
5Nguyễn Hiếu Huệ Nhi5uQGV4,00,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 6-7
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Phạm Tường Vân Khánh7uBTA6,00,0
2Huỳnh Tùng Phương Anh7uQ055,00,0
3Ngô Thừa Ân7uQTP4,50,0
4Huỳnh Hoàng Su Chinh7uQTP4,50,0
5Trần Huỳnh Thiên Thư7uQ034,50,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 8-9
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Đỗ Mai Phương9uQTB6,01,0
2Đào Thị Minh Anh9uQBT6,00,0
3Ngô Thị Bảo Trân9uQTB5,01,0
4Ngô Nhật Thiên Anh9uQTP5,00,0
5Phạm Ngọc Thanh DuyênQTB4,00,0
GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ THPT
Final Ranking after 7 Rounds
Rk.NameTypGrFEDPts. TB1 
1Nguyễn Lâm Xuân Thy10uQ036,50,0
2Phạm Thị Vân Giang10uQ066,00,0
3Lê Đoàn Phương Uyên10uQ035,00,0
4Nguyễn Thành Phúc Hậu10uHCC4,50,0
5Phạm Kim Anh10uQ034,00,0