Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 05:47:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Rank after Round 1

Rk.SNoNameTypGrFEDPts. TB1  TB2  TB3 
12Đào Thị Minh Anh9uQBT1,00,01,01
6Trần Ngọc Anh9uQ021,00,01,01
12Trịnh Gia Nghi9uQ011,00,01,01
43Lê Thị Phương Anh9uQGV1,00,01,01
7Bùi Phương Hằng9uQ031,00,01,01
9Vũ Bảo Khanh9uQBT1,00,01,01
11Hoàng Nhật Linh9uQGV1,00,01,01
15Đỗ Mai Phương9uQTB1,00,01,01
16Nguyễn Thị Ngọc Sang9uQ101,00,01,01
19Đặng Thanh Thủy9uQ051,00,01,01
21Ngô Thị Bảo Trân9uQTB1,00,01,01
124Ngô Nhật Thiên Anh9uQTP0,00,00,00
8Diệp Vĩnh Hân9uQ050,00,00,00
20Trần Ngọc Bảo Thy9uQ030,00,00,00
151Đặng Thảo An9uQ020,00,00,00
5Tăng Châu Ngọc Anh9uQ040,00,00,00
10Phạm Ngọc Lam9uQ010,00,00,00
13Trần Tuệ Như9uQ060,00,00,00
14Võ Ngọc Quỳnh Như9uQTP0,00,00,00
17Nguyễn Gia Tuệ9uQ060,00,00,00
18Nguyễn Đình Xuân Thảo9uQ040,00,00,00
22Nguyễn Ngọc Yến Vy9uQ100,00,00,00

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)