Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 05:47:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Đặng Thảo AnQ029u
2Đào Thị Minh AnhQBT9u
3Lê Thị Phương AnhQGV9u
4Ngô Nhật Thiên AnhQTP9u
5Tăng Châu Ngọc AnhQ049u
6Trần Ngọc AnhQ029u
7Bùi Phương HằngQ039u
8Diệp Vĩnh HânQ059u
9Vũ Bảo KhanhQBT9u
10Phạm Ngọc LamQ019u
11Hoàng Nhật LinhQGV9u
12Trịnh Gia NghiQ019u
13Trần Tuệ NhưQ069u
14Võ Ngọc Quỳnh NhưQTP9u
15Đỗ Mai PhươngQTB9u
16Nguyễn Thị Ngọc SangQ109u
17Nguyễn Gia TuệQ069u
18Nguyễn Đình Xuân ThảoQ049u
19Đặng Thanh ThủyQ059u
20Trần Ngọc Bảo ThyQ039u
21Ngô Thị Bảo TrânQTB9u
22Nguyễn Ngọc Yến VyQ109u