Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 1-3

Last update 14.01.2018 05:47:50, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Nguyễn Cao Trâm AnhQ013u
2Nguyễn Lê Hoàng AnhQ073u
3Thái Mai AnhQTB3u
4Trần Quỳnh AnhQ053u
5Nguyễn Minh ChâuQ063u
6Trần Lê Bảo ChâuQTP3u
7Bành Lê Hiểu ĐìnhQTB3u
8Nguyễn Công Diễm HằngQGV3u
9Hồ Quỳnh Ngọc HânQBT3u
10Vương Hoàng Gia HânQGV3u
11Nguyễn Ngọc HậuQTĐ3u
12Nguyễn Dương Thu KimQ103u
13Nguyễn Lâm Diệu KimQ043u
14Nguyễn Phúc Thiên KimQ033u
15Nguyễn Hoàng Phương LinhQTP3u
16Vũ Ngọc Trúc LinhQBT3u
17Bùi Hồng NgọcQTĐ3u
18Đỗ Thanh NgọcQ023u
19Nguyễn Đào Mỹ NgọcQ023u
20Trần Thị Tuyết NhiQ013u
21Trần Yến NhiQ043u
22Lê Ngọc ThanhQ053u
23Trần Ngọc Bảo TrânQ033u
24Đào Thanh VânQ083u
25Lâm Ngọc Bảo VyQ103u
26Trương Ý VyQ063u
27Phạm Quỳnh Vân AnhBTA