Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 04:55:42, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Đặng Hoàng AnQTP9a
2Nguyễn Phi AnhQ019a
3Võ Phúc ÂnQ049a
4Hồ Nguyễn Xuân QuangQ019a
5Hoàng Trọng HảiQ059a
6Đoàn Đức HiểnQGV9a
7Vũ Tuấn HùngQGV9a
8Lê Quốc HuyQ089a
9Trần Tiến HuyQ069a
10Trương Gia HỷQBT9a
11Trương Quang Đăng KhoaQTP9a
12Đỗ Duy KhươngQ039a
13Phan Nguyễn Công MinhQ029a
14Tạ Ngọc NamQTB9a
15Nguyễn Công Duy NguyênQ049a
16Nguyễn Lê Tiến PhátQ109a
17Đoàn Nguyễn Minh QuânQ109a
18Nguyễn Vũ TùngQBT9a
19Đàm Vũ Nhật ThànhQ039a
20Nguyễn Trọng ThiênQ059a
21Nguyễn Hiếu TrungQ069a
22Nguyễn Văn Triệu VỹQ029a