Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 4-5

Last update 14.01.2018 05:05:34, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Lại Đức AnhQTB5a
2Nguyễn Quang ĐăngQ015a
3Lê Hồng ĐứcQTB5a
4Võ Mạnh HàoQ075a
5Huỳnh Nguyễn Huy HoàngQ035a
6Phan Huy HoàngQ035a
7Phan Huy HoàngQGV5a
8Trần Nguyễn Hoàng HuyQ015a
9Trần Lê Khánh HưngQTĐ5a
10Đỗ Nguyên KhoaQ105a
11Tô Đăng KhoaQTP5a
12Đoàn Quốc BảoQ065a
13Dương Kiệt LuânQ115a
14Vũ Nhật MinhQ025a
15Hoàng Nhật NguyênQTĐ5a
16Lê Văn PhátQ065a
17Nguyễn Đôn Tấn PhátQ045a
18Nguyễn Tấn PhátHCC5a
19Tạ Bảo SơnQ055a
20Bùi Lê Tấn TàiQBT5a
21Dương Quan TâmHCC5a
22Nguyễn Dương TiếnQ105a
23Trần Lễ TínQ055a
24Nguyễn Quốc TùngQTP5a
25Lương Thiện Minh TríQ045a
26Lưu Đình TriếtQ025a
27Đoàn Quốc TrungQBT5a
28Vi Minh TrườngQGV5a