Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NAM LỚP 1-3

Last update 24.01.2018 04:08:15, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Trần Bình AnQ103a
2Phạm Diệp Nhật ĐăngQ033a
3Tạ Nguyễn Minh HàQ033a
4Huỳnh Hoàng HảiQ103a
5Trần Thanh HòaQTP3a
6Trần Tiến HoàngQ063a
7Hoàng Nhật Minh HuyQTĐ3a
8Phùng Quang HuyQBT3a
9Lê Văn HuỳnhQ043a
10Phan Hữu Nguyên KhangQ023a
11Tống Nguyên KhangQBT3a
12Hồ Nguyễn Kinh LuânQ013a
13Lữ Cát Gia LượngQGV3a
14Mai Công MinhQ023a
15Phan Nguyễn Tuấn NamQ043a
16Huỳnh Ngô Thiên PhúcQ083a
17Lê Hoàng PhúcQ053a
18Nguyễn Hải QuânQTB3a
19Phạm Anh QuânQTP3a
20Nguyễn Hữu TàiQ083a
21Đặng Doãn TâmQGV3a
22Nguyễn Gia TiếnQ063a
23Đỗ Mạnh ThắngQTB3a
24Nguyễn Minh TríQ053a
25Nguyễn Hoàng TrọngQ013a