Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2017-2018 - NỮ LỚP 6, 7

Last update 13.01.2018 04:16:36, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFEDClub/City
1Nguyễn La Gia HânDTDÐoàn Thị Ðiểm
2Lê Gia HânAH1An Hòa 1
3Võ Như HuỳnhTNQTrần Ngọc Quế
4Bùi Lâm LinhAH2An Hòa 2
5Dương Ngọc NgânTNQTrần Ngọc Quế
6Vương Khánh NgọcDTDÐoàn Thị Ðiểm
7Lê Mẫn NhưCVAChu Văn An
8Dương Anh ThơAH1An Hòa 1
9Nguyễn Ngọc TrânTBIThới Bình
10Phạm Thảo TrangAH2An Hòa 2
11Huỳnh Lệ UyênCVAChu Văn An
12Võ Ngọc Tuyết VânLTVLương Thế Vinh
13Nguyễn Ngọc Thảo ViLTVLương Thế Vinh
Advertisement