مسابقات شطرنج انتخابی ناحیه یک ارومیه - مقطع ابتدایی پسران ، آبان 1396

Last update 13.11.2017 16:03:11, Creator/Last Upload: mr. bagher khalili

Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Team-Composition with round-results, Team-Ranking, Playing schedule
Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
The best player per boardaccording Points, according percent
Excel and PrintPrint list, Export to Excel (.xls), Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1Niroomand Mohammadebrahim محمدابراهیم نیرومندIRI1362
2Damya Aydin آیدین دمیاIRI1332
3Hajiagha Parham پرهام حاجی آقاIRI1064
4Abbasalinezhad Hadi هادی عباسعلی نژادIRI0
5Abbaspour Araz آراز عباس پورIRI0
6Abdi Amirmahyar امیرمهیار عبدیIRI0
7Abdi Reza رضا عبدیIRI0
8Abdoli Ali علی عبدلیIRI0
9Afrasiyabi Parsa پارسا افراسیابیIRI0
10Aghsani Kiarash کیارش اغصانیIRI0
11Ahmadzadeh Aliasghar علی اصغر احمدزادهIRI0
12Ahmadzadeh Aytan آیتان احمدزادهIRI0
13Akhzari Ermia ارمیا اخضریIRI0
14Alinezhad Amirhossein امیرحسین علی نژادIRI0
15Alizadeh Atila آتیلا علیزادهIRI0
16Alizadeh Sepehr سپهر علیزادهIRI0
17Allahbakhsh ا... بخشIRI0
18Anvari Alireza علیرضا انوریIRI0
19Arak Mohammad محمد اراکIRI0
20Asgari Sahand سهند عسگریIRI0
21Bahman Arshia عرشیا بهمنIRI0
22Damya Ramtin رامتین دمیاIRI0
23Dereshki Aryan آرین درشکیIRI0
24Dorosti Amirreza امیررضا درستیIRI0
25Ebad Inanloo Esmaeil اسماعیل عباد اینانلوIRI0
26Ebrahimzadeh Iman ایمان ابراهیم زادهIRI0
27Faramarzi Radman رادمان فرامرزیIRI0
28Farid Gholami فرید غلامیIRI0
29Farivarniya Moein معین فریورنیاIRI0
30GHaffar Amir امیر غفارIRI0
31Ganji Amirhosen امیرحسین گنجیIRI0
32Ghaffari Amirhossein امیرحسین غفاریIRI0
33Ghanbariazar Vafa وفا قنبری آذرIRI0
34Ghasemi Mani مانی قاسمیIRI0
35Ghasemi Mehrdad مهرداد قاسمیIRI0
36Gholami Amin امین غلامیIRI0
37Gholami Parham پرهام غلامیIRI0
38Ghorbani Alisa علیسا قربانیIRI0
39Ghorbani Parham پرهام قربانیIRI0
40Ghoshooni Elshan ائلشن قشونیIRI0
41Golabi Zirak زیرک گلابیIRI0
42Hajiloo Ehsan احسان حاجیلوIRI0
43Hajipour Peyman بیمان حاجی بورIRI0
44Hassannezhad Matin متین حسن نژادIRI0
45Hassanzadeh Ronin رونین حسن زادهIRI0
46Heydarzadeh Amirmohammad امیرمحمد حیدرزادهIRI0
47Hoseinalifam Arya آریا حسینعلی فامIRI0
48Hosseini Mirreza میررضا حسینیIRI0
49Hosseini Mirali میرعلی حسینیIRI0
50Imanzadeh Arman آرمان ایمان زادهIRI0
51Jaafarpour Abolfazl ابوالفضل جعفرپورIRI0
52Jaafarzadeh Ehsan احسان جعفرزادهIRI0
53Jahangirzadeh Mahdi مهدی جهانگیرزادهIRI0
54Kamran Raja رجا کامرانIRI0
55Kargari Mohammadmahdi محمدمهدی کارگریIRI0
56Kashef Aydin آیدین کاشفIRI0
57Khalifeh Amirreza امیررضا خلیفهIRI0
58Khalilazar Amirmahdi امیرمهدی خلیل آذرIRI0
59Khobehi Kasra کسری خوبهیIRI0
60Kiasat Aryan آرین کیاستIRI0
61Koohi Saber صابر کوهیIRI0
62Layamoot Komeil کمیل لایموتIRI0
63Maleki Radin رادین ملکیIRI0
64Marandi Kamyar کامیار مرندیIRI0
65Martookhzadeh Elvin الوین مرتوخ زادهIRI0
66Mehdinia Alisa علیسا مهدی نیاIRI0
67Mirjabbari Mobin مبین میرجباریIRI0
68Mobasher Mahdi مهدی مباشرIRI0
69Moghaddasi Arya آریا مقدسیIRI0
70Mohammadi Mohammadmahdi محمدمهدی محمدیIRI0
71Mohammadi Sina سینا محمدیIRI0
72Mohammadrezaei Araz آراز محمدرضاییIRI0
73Mokhtari Mehdi مهدی مختاریIRI0
74Molakhah Mobin مبین مولاخواهIRI0
75Moradi Hesam حسام مرادیIRI0
76Mottaghian Sadra صدرا متقیانIRI0
77Mousavi Moghaddam Yashar یاشار موسوی مقدمIRI0
78Movahhedi Ali علی موحدیIRI0
79Mozaffari Mohammadreza محمدرضا مظفریIRI0
80Najafi Elman المان نجفیIRI0
81Nasiriniya نصیری نیاIRI0
82Navid Daniyal دانیال نویدIRI0
83Nazari Yashar یاشار نظریIRI0
84Neamati امیررضا نعمتیIRI0
85Nikmanesh Aliasghar علی اصغر نیک منشIRI0
86Noori Amirhossein امیر حسین نوریIRI0
87Panahi Ali علی پناهیIRI0
88Pezhman Mobin مبین پژمانIRI0
89Pirloo Rahyab رهیاب پیرلوIRI0
90Poorak Radin رادین پورکIRI0
91Pourkhatooni Nima نیما پورخاتونیIRI0
92Pourrajab Abolfazl ابولفضل پوررجبIRI0
93Rahbar Ali علی رهبرIRI0
94Rahmani رحمانی محمدامینIRI0
95Rahmati Ata عطا رحمتیIRI0
96Rahmati Iliyad ایلیاد رحمتیIRI0
97Raminfard Mohammadmahdi محمدمهدی رامین فردIRI0
98Rezazadeh Mohammadamin محمدامین رضازادهIRI0
99Rezvani Arshiya عرشیا رضوانیIRI0
100Sadeghi Noormohammad نورمحمد صادقیIRI0
101Saeidi Ata عطا سعیدیIRI0
102Seifi Yasin یاسین سیفیIRI0
103Sepehri Mahan ماهان سپهریIRI0
104Shahsavari Arshia عرشیا شهسواریIRI0
105Sojoodi Artin آرتین سجودیIRI0
106Sorkhabi Yasin یاسین سرخابیIRI0
107Teimoori Alireza علیرضا تیموریIRI0
108Vahed Parsa پارسا واحدIRI0
109Vahedi Arman آرمان واحدیIRI0
110Vahidi Erfan عرفان وحیدیIRI0
111Yaaghoobi Reza رضا یعقوبیIRI0
112Yousefi Taha طاها یوسفیIRI0
113Zaki Seyyed Ariyan سیدآرین ذکیIRI0
114Zolfi Mobin مبین زلفیIRI0
Advertisement