Κατάταξη μετά το γύρο 4

Κατ.Α/ΑΟμάδαΠαρτίδες  +   =   -  ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
16Santa Clara42206,0619,0
24Prescott41305,0517,0
35Sagrado Corazon41305,0517,0
43Ntra. Sra. del Pilar41305,0515,0
51De los Sagrados Corazones42115,0513,0
67Santa Ursula41214,0416,0
72Max Uhle41032,0215,0

Σχόλιο:
Κριτήριο1: points (game-points)
Κριτήριο2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο3: Buchholz Tie-Breaks (sum of team-points of the opponents)

Advertisement