Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար - Կենտրոն (1- ին խումբ 13:00 )

Last update 06.11.2017 12:03:26, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ալեքսանյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
2Այվազյան ԱնահիտARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
3Այվազյան ԱրեգARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
4Այվազյան ԻնեսաARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
5Առաքելյան ՄիքայելARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
6Ասատրյան ՄուշեղARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
7Ավագյան ՍտեֆանARM0Կենտրոն-Մաթևոսյան Ս.
8Արամյան ԼևոնARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
9Արտաշեսյան ՄարկARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
10Բարսամյան ՀակոբARM0Կենտրոն-Քարհանյան Ա.
11Գասպարյան ԽաչիկARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
12Դանիելյան ՌոմանARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
13Դուրգարյան ՎահագնARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
14Եփրեմյան ՌադիկARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
15Զաքարյան ՍուրենARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
16Թարխանյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
17Թորոսյան ԿարլենARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
18Լապայան ԼյուսիARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
19Լապայան ՄարինաARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
20Կարապետյան ՄիհրARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
21Հովակիմյան ՀովակիմARM0Կենտրոն-Մաթևոսյան Ս.
22Ղազարյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Մաթևոսյան Ս.
23Ղազարյան ՄանեARM0Կենտրոն-Մաթևոսյան Ս.
24Ղազարյան ՄարիաննաARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
25Մանուկյան ԱվետARM0Կենտրոն-Քարհանյան Ա.
26Միքայելյան ԱշոտARM0Ակադեմիա-Խաչատրյան Ա.
27Մկրտչյան ԷլենARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
28Մկրտչյան ԼիլյաARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
29Մկրտչյան ՄհերARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
30Մկրտչյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
31Մուրադյան ՄարիARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
32Նազարյան Հայկ ԱվոARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
33Նուշիկյան ԱլենARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
34Շահբազյան ԳևորգARM0Կենտրոն-Մաթևոսյան Ս.
35Շարբաթյան ՅանաARM0Կենտրոն-Քարհանյան Ա.
36Պողոսյան ՎլադիմիրARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
37Սահակյան ԷմիլիաARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
38Սարգսյան ԿարենARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
39Սարգսյան ՄանեARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
40Սարգսյան ՍիրվարդARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
41Սարխոշյան ՌոբերտARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
42Սիմոնյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Քարհանյան Ա.
43Սիմոնյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
44Ստեփանյան ՍամվելARM0Կենտրոն-Ակոպով Ռ.
45Օհանյան ԷդուարդARM0Կենտրոն-Բալոյան Ա.
46Օնիպչենկո ՎլադիմիրARM0Ակադեմիա-Ակոպով Ռ.