Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017

Last update 15.10.2017 12:24:44, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFED
1Giáp Xuân CườngBGI
2Hoàng Gia HuyPTH
3Hà Nguyễn Nam KhánhHPD
4Hà Quốc KhánhTNG
5Lê Phạm Minh ĐứcQDO
6Lý Tuấn MinhQDO
7Lương Mạnh DũngBGI
8Mai Nguyễn Xuân UyHPD
9Nguyễn Hoàng MinhHPD
10Nguyễn Hữu Bảo LâmHDU
11Nguyễn Khánh Lâm (GDC)HNO
12Nguyễn Kim Khánh HưngTNT
13Nguyễn Lê Minh KhoaTNG
14Nguyễn Quang MinhQNI
15Nguyễn Quang MinhHPD
16Nguyễn Thành LongQDO
17Nguyễn Thành ĐứcHPD
18Nguyễn Trung MinhBNI
19Nguyễn Tuấn Minh (CTM)QNI
20Nguyễn Vũ Kỳ AnhVCH
21Nguyễn Vũ Trường GiangHPD
22Nguyễn Vương Tùng LâmHNO
23Nguyễn Đình Bảo KhangHDU
24Nguyễn Đức HuânBGI
25Ngô Vũ HưngTNT
26Phí Gia MinhQNI
27Phạm Hoàng Bảo NamHPD
28Phạm Quốc HuyBNI
29Trần Hoàng KhôiBGI
30Trần Hoàng Minh TuấnVCH
31Trần Minh Châu (KID)HDU
32Trần Như Hải DuyQDO
33Trần Quang ĐứcQDO
34Trần Tuấn Kiệt (CPH)QNI
35Tạ Anh KhôiTNG
36Tống Trần An KhangQDO
37Wang Wu JeHPD
38Đinh Nho KiệtVCH
39Đoàn Tuấn ĐạtVCH
40Đàm Quốc BảoHPD
41Đặng Duy Khánh (KID)HDU
42Đỗ Huy HùngBGI