Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


Մանրամասներ
 

Giải Đội Tuyển Quân Đội U6-U7-U8

Վերջին արդիացում08.10.2017 06:30:11, Creator/Last Upload: co vua quan doi

Մեկնարկային ցուցակ

No.Name
1Hà Gia Huy U6
2Lê Nguyễn Ngọc Quân U7
3Lý Tuấn Minh U7
4Nguyễn Bảo Ngọc U8
5Nguyễn Công Khánh U8
6Nguyễn Phúc Nguyên U6
7Nguyễn Thanh Hà U8
8Nguyễn Vũ Trung Dũng U8
9Nguyễn Đức Bảo Lâm U6
10Ngô Trần Trung Hiếu U8
11Ngô Xuân Phú U6
12Quách Lê Nhất Việt U8
13Phạn Nguyệt Minh U7
14Trần Ngô Mai Linh U6
15Trịnh Hoàng Long U8
16Trịnh Hoàng Yến U6
17Võ Tuấn Phong U6
18Đan Linh U8
19Ngô Trường Giang