Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

Kolomenskaya versta - 2017 Russian cup B-13

Cập nhật ngày: 13.10.2017 12:09:44, Người tạo/Tải lên sau cùng: makhnev vladimir (russia, kimry)

Danh sách ban đầu

SốTênFideIDRtgCLB/Tỉnh
1Трофимов Павел44112009RUS1957Тюменская обл.
2Кириллов Антон34190489RUS1955Томская обл.
3Пронкин Артём44174233RUS1605Рязанская обл.
4Добрынин Иван44138962RUS1573Московская обл.
5Овчинников Дмитрий44174110RUS1496Рязанская обл.
6Суханов Григорий34186996RUS1422Московская обл.
7Старков Михаил44182805RUS1412Курская область
8Суханов Иван34187003RUS1372Московская обл.
9Владиславский Вадим44142560RUS1356Московская обл.
10Чугунов Максим34181501RUS1355Московская обл.
11Чуланов Евгений54195063RUS1271Московская обл.
12Аристархов Григорий34181480RUS1217Московская обл.
13Павлов Давид54180384RUS1140Московская обл.
14Кузнецов Игорь24232491RUS1043Московская обл.
15Нестеров Иван34274928RUS1365Рязанская обл.
16Коновалов Александр44142307RUS1123Московская обл.
17Ерёмин Владимир34283056RUS1037Московская обл.
18Мартемьянов Иван34276769RUS1032Московская обл.
19Некрасов Олег34214968RUS1000Московская обл.
20Хрулев Николай24211621RUS1000Московская обл.
21Егоров Денис34233580RUS0Московская обл.