Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

7th WEEKEND CHESS TOURNAMENT

Last update 31.10.2017 13:30:45, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1Võ Kim Cang12405736VIE1764
2Nguyễn Đức Sang12407747VIE1604
3Nguyễn Hải Phương Anh12412023VIE1539
4Lê Trí Kiên12411027VIE1536
5Lê Phi Long12413429VIE1517
6Vũ Bá Khôi12417254VIE1482
7Võ Thiên Ân12411400VIE1474
8Lý Nguyễn Ngọc Châu12415316VIE1425
9Lê Phi Lân12413437VIE1391
10Nguyễn Đăng Bảo12417211VIE1357
11Lý Nguyễn Ngọc Trân12415324VIE1218
12Lê Trung Hiếu12418757VIE1103
13Bùi Trần Minh Khang12418579VIE0
14Huỳnh Kim Sơn12418986VIE0
15Lê Minh Thư12416134VIE0
16Lê Đại Phúc12420395VIE0
17Nguyễn Thanh Sơn124204090
18Ngô Bảo Quyên12415758VIE0
19Phạm Minh Hiếu12417726VIE0
20Phạm Viết Thiên Phước12419010VIE0
21Trương Lê Thành Đạt12405710VIE0
22Dương Thượng Công12402443VIE2002