Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

DOE Winter Games ECape Girls U15

Last update 04.06.2017 14:39:40, Creator/Last Upload: south african chess fed. (licence 62)

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1Meyer ChloeRSA1074
2Michaels CarlaRSA1023
3Meyer CleoRSA932
4Lai-Wing OnikaRSA907
5Mathiso AbongileRSA816
6Joxo IndiphileRSA768
7Lesuthu KarabeloRSA703
8Bezuidenhout MiekeRSA652
9Rangana BanoyoloRSA627
10Sileku MihleRSA603
11Manana SiyoliseRSA575
12Tele SivuyiseRSA562
13Felix DeviniaRSA500
14Mandla AvuyeRSA500
15Mdabuli LindokuhleRSA500
16Meslane NangamhlaRSA500
17Minnaar GracelynRSA500
18Suselo KhanyisileRSA500
19Willie AyolaRSA500
20Botes Kate-lenRSA0
21Dolo AsipheRSA0
22Gwadelo AzukwaRSA0
23Jolwana AmandaRSA0
24Kama SiyasingaRSA0
25Knoetze NoleneRSA0
26Kwitshana EzihleRSA0
27Lawack DeoleneRSA0
28Magoqoza AndiphileRSA0
29Mahleka RithabileRSA0
30Makhaphela CikizwaRSA0
31Makhaphela ColekaRSA0
32Makhawu BulelwaRSA0
33Maluleka EmihleRSA0
34Maxhegwana SiziphiweRSA0
35Mbambalala LikhoRSA0
36Mbekile MbaliRSA0
37Mphetshu AyabulelaRSA0
38Mquluqulu AmahleRSA0
39Nike XolelaRSA0
40Nyawozengane MasixoleRSA0
41Prins ChimonyRSA0
42Rosseau CassidyRSA0
43Ruiters ElkeishaRSA0
44Tyoli SinawoRSA0
45Mkhunjulwa LisakhanyaRSA0
46Fumbalele SinazoRSA0
47Bota ChumaRSA0
48Ndlovu WamRSA0
49Nqokoto IviweRSA0
50Bongcoshe SiphesihleRSA0
51Velem SisandaRSA0
52Xilongo SiphokuhleRSA0
53Baloni BalisaRSA0
54Somkoko IndipileRSA0