Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՎՇԴ _Ի 4 ՐԴ ԿԱՐԳԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐ

Last update 02.05.2017 16:28:00, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵARM0
2ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՆԱՐԵԿARM0
3ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ ՄԵԼԻՆԱARM0
4ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԱՄԵARM0
5ԿԵՍՈՅԱՆ ՆԱՐԵARM0
6ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆARM0
7ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐARM0
8ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԱՆARM0
9ՄԽՈՅԱՆ ԷԴՄՈՆARM0
10ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄՈՆԻԿԱARM0
11ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆARM0
12ՄՈՒՔԱՅԵԼՅԱՆ ՀԱՅԿARM0
13ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԳՈՌARM0
14ՍԵՎՈՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄARM0
15ՕՍԵՅԱՆ ՀԱՅԿՈՒՀԻARM0
16ՕՍԵՅԱՆ ԱՄԱՏՈՒՆԻARM0
17ՕՍԵՅԱՆ ԳԱՐԻԿARM0