Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

3rd Patraikos Tournament

Last update 05.12.2009 08:52:36, Creator/Last Upload: mr. george georgopoulos

Starting rank

No. NameIDFideIDFEDRtgIRtgNsexClub/City
1
Spyropoulos Georgios231664211103GRE21962110ÓÏ Ðáôñùí
2
Masouros Panagiotis132244208382GRE19471860Íáõôáèëçôéêç Åíùóç Ðáôñùí
3
Spiliopoulos Alexios60364214412GRE18871905ÓÏ Ñéïõ "Ï Áãéïò Ãåùñãéïò
4
Panagiotopoulos Leonidas332444252179GRE18091430Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
5
Spiliadis Athanasios325924238680GRE16931285ÓÏ Ðáôñùí
6
Terzis Filippos-Stamatis247214227670GRE16901565ÓÏ Ðáôñùí
7
Stamatopoulos Apostolos282304238311GRE16181255ÓÏ Ðáôñùí
8
Makridis Efstathios7054254279GRE01745ÁÓ "Äçìïêñéôïò" Ðáôñùí
9
Kosmopoulos Anastasios14086GRE01585ÁÓ "Äçìïêñéôïò" Ðáôñùí
10
Kanellis Nikolaos24343GRE01425ÁÓÏ Áéãéïõ
11
Stamatopoulos Georgios304694238729GRE01210ÓÓ - Áêáäçìéá Óêáêé Áãéïõ
12
Betsos Nikolaos212314227522GRE01185Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
13
Pefanis Dimitrios333414256042GRE01105Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
14
Leftheriotis Emilios334054256026GRE01035Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
15
Sfetsou Christina349964256050GRE01010FÐáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
16
Stamatopoulos Ioannis349974256069GRE01010Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
17
Stefanatos Gerasimos356614265319GRE01010ÓÏ Ðáôñùí
18
Zapantes Dionysios319494262913GRE01010ÓÏ Ðáôñùí
19
Kollias Alexandros350074255976GRE01005Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
20
Kollias Dimitrios350064255984GRE01005Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
21
Kontis Michail353074255992GRE01005Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
22
Melissinos Ektor-Panagiotis351264265092GRE01005Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
23
Ntalachanis Konstantinos348084252004GRE01005ÓÏ Ñéïõ "Ï Áãéïò Ãåùñãéïò
24
Sfetsos Andreas320224265106GRE01005ÓÏ Ðáôñùí
25
Zapantes Pavlos351104256085GRE01005Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
26
Avrantinis Dimitrios36967GRE01000Ðáôñáúêïò Óõëëïãïò Óêáêéó
27
Depountis Ioannis152004265289GRE01000ÓÏ Ðáôñùí
28
Kakoulidis Vasilios36801GRE01000ÓÏ Ðáôñùí
29
Lykothanasi Klelia367644265076GRE01000FÓÏ Ðáôñùí
30
Makris Konstantinos363864265084GRE01000ÓÏ Ðáôñùí
31
Argyropoulos Theodoros330644264851GRE01000Íáõôáèëçôéêç Åíùóç Ðáôñùí