Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 7 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

2009 China Team Grade B

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 04.08.2009 00:16:42, Ersteller/Letzter Upload: chinesechessassociation

Teamaufstellung mit Einzelergebnissen

  1. ±±¾©ÒÚ³ÇBTVÈý¸ß¾ãÀÖ²¿ (EloDS:2329, Wtg1: 14 / Wtg2: 27)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1GMWu Shaobin2454SGP½0½½12,55
2MYang Kaiqi2427CHN½½0½012,56
3Zeng Chongsheng2313CHN11½0½03,06
4Yu Ruiyuan2303CHN11½11116,57
5Wang Jue2150CHN1110½1116,58
6An Zhixiao2096CHN11½½½14,56
7Cai Jiaying2077CHN1½1,52
  2. ÉîÛÚÊлªÌÚ¹ú¼ÊÏóÆå¾ãÀÖ²¿ (EloDS:2457, Wtg1: 13 / Wtg2: 27,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1GMGagunashvili Merab2574GEO11½1½00½4,58
2GMWang Zili2492CHN1011½0½½4,58
3Du Shan2378CHN11½½3,04
4Hong Jiarong2372CHN½1½½2,54
5Mkrtchian Lilit2467ARM11½111117,58
6Ding Linlin2233CHN1½½½1½½15,58
  3. ÖØÇìÊÐÑî¼ÒƺÖÐÑ ÷è÷ë¹ú¼ÊÏóÆå¾ãÀÖ²¿ (EloDS:2167, Wtg1: 12 / Wtg2: 26,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1GMDreev Alexey2660RUS1½½11116,07
2Qiao Liang2349CHN011111½½6,08
3Wu Xinliang2148CHN00112,04
4Li Aize0CHN111½03,55
5MUshenina Anna2477UKR1101½003,57
6Zhu Ying0CHN11½1½0½½5,08
7Liu Hongyan0CHN½0,51
  4. ¹ã¶« (EloDS:2372, Wtg1: 10 / Wtg2: 26,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1GMLi Shilong2533CHN11½½11106,08
2GMYu Shaoteng2529CHN11½0½½½½4,58
3GMLiang Jinrong2462CHN11½11½½½6,08
4WIMKuang Yinhui2202CHN1½01½10½4,58
5Li Panru2132CHN11½011½½5,58
  5. ³É¶¼Ë«Á÷¶Ó (EloDS:2157, Wtg1: 10 / Wtg2: 24,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Chen Fan2361CHN½0½½12,55
2Liu Guanchu2157CHN110½½1½4,57
3Zhang Shengyun2105CHN111½½1½5,57
4Jiang Tianci2015CHN10012,04
5Xu Huahua2145CHN11010½½4,07
6He Jingyang1957CHN1½½½011½5,08
7Ye Fenglin0CHN101,02
  6. Õã½­ÐÇÇòÆåÅÆ¶Ó (EloDS:1761, Wtg1: 10 / Wtg2: 23)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Lin Yi2243CHN101½00114,58
2Chen Litian0CHN11100½½½4,58
3Chen Xinyu0CHN10110½½15,08
4Chen Baihan2087CHN+0½100103,58
5Chen Guangqi2076CHN1½1½½0115,58
  7. ÎÞÎýÐÂÀÙ¹ú¼ÊÏóÆå¶Ó (EloDS:1725, Wtg1: 10 / Wtg2: 22)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Li Bo2317CHN-½1½1½3,56
2He Chuan2092CHN1-1½½½½4,07
3Ma Zhonghan0CHN111½1½½5,57
4Zhu Yanshen0CHN10102,04
5Gu Tianlu1815CHN½½1½½0104,08
6Liu Kexin0CHN101001003,08
  8. ºÚÁú½­Ê¡ÆåÀàѵÁ·ÖÐÐÄ (EloDS:2132, Wtg1: 9 / Wtg2: 20,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1MWu Xibin2353CHN½011,53
2Qu Yanqiao2124CHN½0½1½½½3,57
3Xiong Zhenyi0CHN1000½½13,07
4Chen Yang0CHN½01010½3,07
5Chen Jing2164CHN0110½2,55
6Yu Moqi2102CHN1½1½1116,07
7Xu Fei1916CHN10001,04
  9. ÉîÛÚÆåÔº (EloDS:1200, Wtg1: 9 / Wtg2: 19)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Chen Boning0CHN10½10½03,07
2Liu Bowei0CHN1101104,06
3Wu Han0CHN0½00½01,06
4Ren Yitian0CHN100102,05
5Chen Yuxuan0CHN01½1103,56
6Guo Yuefan0CHN½0½102,05
7Xia Xiangchen0CHN½11½½3,55
  10. ÎÞÎý»ùµØ¶Ó (EloDS:2281, Wtg1: 8 / Wtg2: 24)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Wang Li2390CHN1+½10½04,07
2Ji Dan2379CHN1+0½10½4,07
3Li Hanbin2313CHN½1102,54
4Wei Yi2158CHN1010013,06
5Pan Qian2164CHN1½1½014,06
6Xu Ruoying2044CHN½½1½1½4,06
7Nie Xin1957CHN1½012,54
  11. ÎÂÖݸßˮƽºó±¸È˲ÅÅàѵ»ùµØ¶Ó (EloDS:1200, Wtg1: 8 / Wtg2: 23)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Chen Mingshuo0CHN½11101015,58
2Chen Haoqi0CHN010101014,08
3Xu Ziqi0CHN½11101116,58
4Zhang Shuyun0CHN0½0011013,58
5MZhao Xinyi0CHN010½01013,58
  12. ÉϺ£ÆåÔº¶Ó (EloDS:1200, Wtg1: 8 / Wtg2: 22)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Xu Yi0CHN0½½1½½104,08
2Xu Yining0CHN011½111½6,08
3Xu Jialun0CHN½½100½002,58
4Bian Jing0CHN01½001114,58
5Li Zhouling0CHN½11½01105,08
  13. ÖØÇìÊоÅÁúÆÂÇøµÚһʵÑéÐ¡Ñ (EloDS:1200, Wtg1: 8 / Wtg2: 22)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Chen Shujian0CHN0½10111½5,08
2Nie Xinyang0CHN000000112,08
3Liu Zizhuo0CHN0½½0½0113,58
4Xiao Yiyi0CHN½1111116,57
5Pan Kejia0CHN01113,04
6Deng Siyu0CHN000112,05
  14. ËÄ´¨Æå¶Ó (EloDS:1291, Wtg1: 8 / Wtg2: 18,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Yang Qindong1657CHN00111½½½4,58
2Fu Wenqiang0CHN00111½104,58
3Liu Xinhao0CHN½01111½16,08
4She Yi0CHN00½0000½1,08
5Wang Zengsirui0CHN00½010½½2,58
  15. ³É¶¼ÝíÀÙ¾ãÀÖ²¿¶Ó (EloDS:1554, Wtg1: 7 / Wtg2: 21,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Liu Zhiyuan2079CHN1½½001½3,57
2Wang Yanjie0CHN1001½½3,06
3Shao Xinzhe0CHN100½1103,57
4Liu Zirui0CHN00112,04
5Wang Shanshan2093CHN1½1011½5,07
6Zhang Xichen0CHN0112,03
7Fu Yanjingqiu0CHN100½012,56
  16. Ö麣¹ú¼ÊÏóÆåЭ»á (EloDS:1200, Wtg1: 7 / Wtg2: 20,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Yu Xiangbo0CHN+1½10½1½5,58
2Meng Lingbin0CHN0101001½3,58
3Chen WeiJian0CHN½1011½116,08
4Xu Xiaoyu0CHN½10110½½4,58
5Li Wenrui0CHN000000101,08
  17. ºþ±±Ê¡ÆåÅÆÔ˶¯¹ÜÀíÖÐÐÄ (EloDS:1200, Wtg1: 7 / Wtg2: 17,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Fang Yan0CHN½101111½6,08
2Wang Zirui0CHN010110014,08
3Song Ziru0CHN010100002,08
4Wang Weiming0CHN0,00
5Wang Shiyi0CHN0+½1000½3,08
6Hong Xing0CHN0½0½100½2,58
7Liu Jingyuan0CHN0,00
  18. ¹ã¶«Ê¡ÉÇÍ·ÊÐ (EloDS:1200, Wtg1: 6 / Wtg2: 15)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Xie Guowei0CHN0100001,06
2Ge Junzhi0CHN01110014,07
3Zhu Yi0CHN0½11013,56
4Li Jiaqi0CHN0½0011,55
5Huang Jingyun0CHN000110½13,58
7Xu Kaichun0CHN0½0100001,58
  19. ¹ãÖÝ¶Ó (EloDS:1372, Wtg1: 6 / Wtg2: 14,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Huang Siyuan2058CHN-00000000,08
2Li Hanxiang0CHN1½1001½04,08
3Chen Yidong0CHN½00011½½3,58
4Lin Xiyun0CHN½010½00½2,58
5Chen Junping0CHN1010½1014,58
  20. ÖÐɽÉÐÖǹú¼ÊÏóÆåÅàѵÖÐÐÄ (EloDS:1200, Wtg1: 4 / Wtg2: 11,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Peng Zhen0CHN000001001,08
2Liu Yiwei0CHN000011002,08
3Jiang Wenqi0CHN000010001,08
4Li Jiaying0CHN--½011002,58
5Liang Jialin0CHN0½½111015,08
  21. ÖØÇìÊоÅÁúÆÂÇø½¨Éè¶þС (EloDS:1200, Wtg1: 2 / Wtg2: 9,5)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Yang Hao0CHN0½000½1,06
2Du Yuhan0CHN00100001,07
3Zhang Yangqi0CHN0010102,06
4Chen Xingyu0CHN001001,05
5Cheng Zile0CHN010001,05
6Jiang Danyi0CHN0½1½0½02,57
7Feng Ruopei0CHN01001,04
  22. Ìì½òÞijÏÆåÒÕÎÄ»¯´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ (EloDS:1200, Wtg1: 0 / Wtg2: 4)
Br.NameEloLand123456789Pkt.Anz
1Wu Si0CHN00½11½003,08
2Niu Zibo0CHN000000000,08
3Zhang Fanghua0CHN000000000,08
4Li Zihan0CHN000000000,08
5Qi Tianyue0CHN010000001,08