Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VĐ CỜ TƯỚNG TRẺ CỜ TIÊU CHUẨN TOÀN QUỐC NĂM 2015 - NỮ 11

Last update 02.06.2015 05:45:06, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFED
1Nguyễn Minh ThảoHNO
2Quách Minh ChâuHNO
3Huỳnh Tùng Phương AnhHCM
4Ngô Đình Phương NhiHNO
5Phạm Tường Vân KhánhHCM
6Nguyễn Thị Vân AnhHNO
7Cù Ngọc Thúy ViHCM
8Nguyễn Phương ThảoHNO
9Phạm Thị Kim NgânBRV
10Tôn Nữ Yến VyTTH
11Nguyên Thị Bình AnBCA
12Ngô Thứa ÂnHCM
13Phạm Ngọc Thanh DuyênHCM
14Tôn Nữ Yến NgọcTTH
15Đỗ Mai PhươngHCM
16Bùi Thi Thanh ThảoBRV
17Nguyễn Minh TrúcBCA