Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ԲՈւՀ-երի 16-րդ հանրապետական մարզական խաղեր

Last update 17.03.2015 14:02:35, Creator/Last Upload: chess house

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Հարությունյան Տիգրան /3ARM236ՖԿՀՊԻ
2Շահինյան Դավիթ /3ARM235ՖԿՀՊԻ
3Պետրոսյան Մանուել /3ARM231ՖԿՀՊԻ
4Ապրեսյան Զոհրակ /6ARM225ՀՖՀՀ
5Հայրապետյան Արտավազդ /8ARM223ՀԱԱՀ
6Վարդանյան Հայկ /8ARM223ՀԱԱՀ
7Բաղդասարյան Վահե /3ARM221ՖԿՀՊԻ
8Մկրտչյան Էդուարդ /7ARM217ՀՊՏՀ
9Մանասյան Հայկ /1ARM216ԵՊՀ
10Քարամյան Լևոն /11ARM216ՀԱՊՀՀ
11Ալեքսանյան Արթուր Ն. /1ARM214ԵՊՀ
12Խաչիկյան Դավիթ /2ARM213ՀՌՀ
13Կոգարով Կարապետ /11ARM212ՀԱՊՀՀ
14Մեժլումյան Մարատ /10ARM212ՃՇՀԱՀ
15Ալեքսանյան Հրանտ /2ARM211ՀՌՀ
16Մուրադյան Սիփան /4ARM211ՀԱՀ
17Պապիկյան Դավիթ /10ARM211ՃՇՀԱՀ
18Ազիզբեկյան Հայկ /1ARM210ԵՊՀ
19Մարտիրոսյան Գարիկ /8ARM207ՀԱԱՀ
20Բալխշյան Գևորգ /11ARM205ՀԱՊՀՀ
21Գևորգյան Գրիգոր /2ARM204ՀՌՀ
22Ղազարյան Սերոբ /7ARM204ՀՊՏՀ
23Սուքիասյան Արտյոմ /7ARM204ՀՊՏՀ
24Տեր-Մովսեսյան Հայկ /8ARM204ՀԱԱՀ
25Դզոյան Նարեկ /9ARM200ԵՊԲՀ
26Մկրտչյան Արսեն /10ARM199ՃՇՀԱՀ
27Սողոմոնյան Վաղինակ /11ARM199ՀԱՊՀՀ
28Վարդանյան Գեղամ /6ARM199ՀՖՀՀ
29Վարդանյան Նավասարդ /1ARM199ԵՊՀ
30Անդրեասյան Արման /10ARM198ՃՇՀԱՀ
31Կապուկչյան Մինաս /7ARM198ՀՊՏՀ
32Հարությունով Արսեն /6ARM198ՀՖՀՀ
33Աբրոյան Արմեն /5ARM197ՀՊՄՀ
34Ղազարյան Գոռ /2ARM197ՀՌՀ
35Նազարյան Նորայր /5ARM197ՀՊՄՀ
36Մարգարյան Սուրեն /6ARM196ՀՖՀՀ
37Մեժլումյան Հրանտ /9ARM195ԵՊԲՀ
38Սերոբյան Արամ /4ARM195ՀԱՀ
39Ամիրյան Գարեգին /4ARM194ՀԱՀ
40Առաքելյան Բաբկեն /12ARM0ԵԳՊԱ
41Ավետյան Տիգրան /12ARM0ԵԳՊԱ
42Իսպիրյան Ժորա /13ARM0ԵԹԿՊԻ
43Հակոբյան Հրաչ /5ARM0ՀՊՄՀ
44Ղամբարյան Արթուր /12ARM0ԵԳՊԱ
45Ղամբարյան Արտավազդ /9ARM0ԵՊԲՀ
46Մելիք-Սարգսյան Յուրիկ /9ARM0ԵՊԲՀ
47Մելիքյան Արման /13ARM0ԵԹԿՊԻ
48Միսակյան Հայկ /5ARM0ՀՊՄՀ
49Նահապետյան Հովսեփ /4ARM0ՀԱՀ
50Սարիբեկյան Սամվել /12ARM0ԵԳՊԱ
51Սիմոնյան Մուշեղ /13ARM0ԵԹԿՊԻ
Advertisement