Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải cờ nhanh HNOP 5-2014 - Cúp Kim Đồng - Hệ phong trào - Bảng U08 KQBT: http://hnchess.com/

Last update 25.05.2014 11:12:29, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No.NameFED
1Nguyễn Quang AnhVCH
2Đinh Quốc BảoCGI
3Huy BìnhTNK
4Vũ Minh CôngTNK
5Quang DuyTNK
6Nguyễn Ngọc DũngTNK
7Hà Minh ĐứcQDO
8Nguyễn Hương Giang GVCH
9Phạm Gia HuyVCH
10Nguyễn Nam KhánhQDO
11Lê Bá KiệtVCH
12Nguyễn Trung KiênVCH
13Đỗ Đăng KhôiHNO
14Trương Thị Bảo Khanh GVCH
15Shakhrizoda Karimova GVCH
16Đồng Phương Linh GHNO
17Nguyễn Đoàn Khánh LinhHNO
18Nguyễn Trần Bình MinhTNK
19Đỗ Hoàng MinhTNK
20Phạm Thế MinhQDO
21Nguyễn Nhật MinhVCH
22Nguyễn Hoàng MinhHNO
23Trần Minh NguyênTNK
24Nguyễn Thành NamTNK
25Phạm Phan Thảo Nguyên GVCH
26Tạ Thảo Ngân GDDA
27Nguyễn Huy NghĩaHNO
28Lê Trung PhongHDO
29Nguyễn Đức PhúHNO
30Phạm Vũ QuýTNK
31Trịnh Minh QuangHNO
32Đào Lê Ngọc Quyên GVCH
33Lã Quốc TrườngHDO
34Phạm Ngọc TrungVCH
35Mai Nam KhánhTNK