Пары/Результаты

9. Тур on 2013/11/28 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya 11508 ½ - ½ Ageeva Vasilisa 115256
28Chicherinda Arina 11502 0 - 1 Petrochenko Maria кмс17531
35Degoda Evgenia 11599 0 - 1 Golovkina Anastasia 116214
42Zhemchuzhina Elizaveta 11698 1 - 04 Volynskaya Maria 114739
512Gadzhiakhmetova Elnaz 102 1 - 0 Volkova Arina 116473
610Kamynina Nataliya 114724 1 - 0 Fomina Anna 1011
716Polyarus Vasilisa 104 1 - 01 Martynova Anna 1014
813Kuzmina Elizaveta 102 0 - 1 Piletskaya Anna 1015
917Semenova Daria 101 0 без пары

8. Тур on 2013/11/27 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
19Volynskaya Maria 114734 0 - 1 Vorobyova Valeriya 115087
28Chicherinda Arina 11502 1 - 0 Zhemchuzhina Elizaveta 116982
33Volkova Arina 11647 0 - 1 Degoda Evgenia 115995
41Petrochenko Maria кмс1753 1 - 0 Fomina Anna 1011
54Golovkina Anastasia 11621 1 - 04 Polyarus Vasilisa 1016
612Gadzhiakhmetova Elnaz 101 1 - 04 Kamynina Nataliya 1147210
76Ageeva Vasilisa 11525 1 - 02 Kuzmina Elizaveta 1013
814Martynova Anna 101 0 - 1 Piletskaya Anna 1015
917Semenova Daria 101 0 без пары

7. Тур on 2013/11/26 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya 115085 ½ - ½4 Chicherinda Arina 115028
22Zhemchuzhina Elizaveta 11698 0 - 1 Volkova Arina 116473
316Polyarus Vasilisa 10 ½ - ½4 Petrochenko Maria кмс17531
45Degoda Evgenia 11599 1 - 0 Ageeva Vasilisa 115256
515Piletskaya Anna 10 0 - 13 Kamynina Nataliya 1147210
69Volynskaya Maria 114733 1 - 01 Gadzhiakhmetova Elnaz 1012
711Fomina Anna 10 1 - 02 Kuzmina Elizaveta 1013
814Martynova Anna 101 0 - 1 Golovkina Anastasia 116214
917Semenova Daria 101 0 без пары

6. Тур on 2013/11/25 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Maria кмс17534 0 - 1 Zhemchuzhina Elizaveta 116982
23Volkova Arina 11647 0 - 14 Vorobyova Valeriya 115087
38Chicherinda Arina 115023 1 - 0 Degoda Evgenia 115995
46Ageeva Vasilisa 115253 ½ - ½ Volynskaya Maria 114739
516Polyarus Vasilisa 10 1 - 0 Piletskaya Anna 1015
613Kuzmina Elizaveta 10 ½ - ½2 Golovkina Anastasia 116214
710Kamynina Nataliya 114722 1 - 01 Martynova Anna 1014
811Fomina Anna 10 1 - 01 Gadzhiakhmetova Elnaz 1012
917Semenova Daria 101 0 без пары

5. Тур on 2013/11/22 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
17Vorobyova Valeriya 115083 1 - 04 Petrochenko Maria кмс17531
23Volkova Arina 116473 ½ - ½ Ageeva Vasilisa 115256
32Zhemchuzhina Elizaveta 11698 1 - 0 Polyarus Vasilisa 1016
45Degoda Evgenia 11599 1 - 02 Kamynina Nataliya 1147210
54Golovkina Anastasia 116212 0 - 12 Chicherinda Arina 115028
69Volynskaya Maria 11473 1 - 0 Fomina Anna 1011
712Gadzhiakhmetova Elnaz 101 0 - 1 Piletskaya Anna 1015
814Martynova Anna 100 1 - 0 Kuzmina Elizaveta 1013
917Semenova Daria 101 0 без пары

4. Тур on 2013/11/21 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Maria кмс17533 1 - 03 Volkova Arina 116473
27Vorobyova Valeriya 11508 ½ - ½2 Degoda Evgenia 115995
316Polyarus Vasilisa 102 ½ - ½2 Ageeva Vasilisa 115256
415Piletskaya Anna 10 0 - 1 Zhemchuzhina Elizaveta 116982
510Kamynina Nataliya 11472 ½ - ½ Chicherinda Arina 115028
611Fomina Anna 101 ½ - ½ Golovkina Anastasia 116214
713Kuzmina Elizaveta 101 ½ - ½1 Volynskaya Maria 114739
812Gadzhiakhmetova Elnaz 100 1 - 00 Martynova Anna 1014
917Semenova Daria 101 0 без пары

3. Тур on 2013/11/20 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
15Degoda Evgenia 115992 0 - 12 Petrochenko Maria кмс17531
23Volkova Arina 116472 1 - 02 Polyarus Vasilisa 1016
32Zhemchuzhina Elizaveta 116981 ½ - ½2 Vorobyova Valeriya 115087
44Golovkina Anastasia 116211 ½ - ½1 Kamynina Nataliya 1147210
56Ageeva Vasilisa 115251 1 - 01 Fomina Anna 1011
68Chicherinda Arina 115021 ½ - ½1 Piletskaya Anna 1015
79Volynskaya Maria 114730 1 - 00 Martynova Anna 1014
813Kuzmina Elizaveta 100 1 - 00 Gadzhiakhmetova Elnaz 1012
917Semenova Daria 101 0 без пары

2. Тур on 2013/11/19 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
11Petrochenko Maria кмс17531 1 - 01 Ageeva Vasilisa 115256
25Degoda Evgenia 115991 1 - 01 Zhemchuzhina Elizaveta 116982
33Volkova Arina 116471 + - -1 Semenova Daria 1017
47Vorobyova Valeriya 115081 1 - 01 Golovkina Anastasia 116214
516Polyarus Vasilisa 101 1 - 00 Volynskaya Maria 114739
612Gadzhiakhmetova Elnaz 100 0 - 10 Chicherinda Arina 115028
710Kamynina Nataliya 114720 1 - 00 Kuzmina Elizaveta 1013
814Martynova Anna 100 0 - 10 Fomina Anna 1011
915Piletskaya Anna 100 1 bye

1. Тур on 2013/11/18 в 17.00

Bo.Ном.ИмяТипРейтОчки РезультатОчки ИмяТипРейтНом.
19Volynskaya Maria 114730 0 - 10 Petrochenko Maria кмс17531
22Zhemchuzhina Elizaveta 116980 1 - 00 Kamynina Nataliya 1147210
311Fomina Anna 100 0 - 10 Volkova Arina 116473
44Golovkina Anastasia 116210 1 - 00 Gadzhiakhmetova Elnaz 1012
513Kuzmina Elizaveta 100 0 - 10 Degoda Evgenia 115995
66Ageeva Vasilisa 115250 1 - 00 Martynova Anna 1014
715Piletskaya Anna 100 0 - 10 Vorobyova Valeriya 115087
88Chicherinda Arina 115020 0 - 10 Polyarus Vasilisa 1016
917Semenova Daria 100 1 bye