Пары/Результаты

9. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey 23667 1 - 0 Shpakovsky Kirill 18448
24Chernyak Viktoria 2063 ½ - ½ Karasova Daria 179311
31Usmanov Vasily 2392 1 - 04 Nakonechniy Andrey 018
43Pershin Denis 21814 0 - 15 Zhilchikov Nikolai 20225
513Serebryakova Svetlana 16264 0 - 14 Klevets Ksenia 18239
612Sorokina Svetlana 1694 ½ - ½3 Ladzin Ivan 181810
77Ivanov Artem 1867 ½ - ½2 Druzhkov Nikita 016
86Shuster Andrei 1915 1 - 01 Korytov Nikita 017
914Zhuravleva Irina 1624 1 bye
1015Kulikov Mikhail 14812 0 без пары

8. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
19Klevets Ksenia 18234 0 - 16 IMZenzera Alexey 23662
21Usmanov Vasily 2392 1 - 04 Pershin Denis 21813
318Nakonechniy Andrey 04 0 - 1 Chernyak Viktoria 20634
46Shuster Andrei 1915 0 - 14 Zhilchikov Nikolai 20225
58Shpakovsky Kirill 1844 1 - 0 Ivanov Artem 18677
614Zhuravleva Irina 16243 ½ - ½ Serebryakova Svetlana 162613
711Karasova Daria 1793 1 - 02 Druzhkov Nikita 016
817Korytov Nikita 01 0 - 1 Sorokina Svetlana 169412
910Ladzin Ivan 18182 1 bye
1015Kulikov Mikhail 14812 0 без пары

7. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey 23665 1 - 0 Shuster Andrei 19156
25Zhilchikov Nikolai 20224 0 - 1 Usmanov Vasily 23921
33Pershin Denis 21814 0 - 1 Chernyak Viktoria 20634
47Ivanov Artem 1867 0 - 13 Klevets Ksenia 18239
511Karasova Daria 17933 ½ - ½3 Serebryakova Svetlana 162613
612Sorokina Svetlana 1694 0 - 13 Nakonechniy Andrey 018
717Korytov Nikita 01 0 - 1 Shpakovsky Kirill 18448
810Ladzin Ivan 18182 0 - 12 Zhuravleva Irina 162414
916Druzhkov Nikita 01 1 bye
1015Kulikov Mikhail 14812 0 без пары

6. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
11Usmanov Vasily 2392 1 - 05 IMZenzera Alexey 23662
24Chernyak Viktoria 2063 1 - 0 Shuster Andrei 19156
35Zhilchikov Nikolai 2022 ½ - ½3 Ivanov Artem 18677
49Klevets Ksenia 18233 0 - 13 Pershin Denis 21813
58Shpakovsky Kirill 18442 ½ - ½ Karasova Daria 179311
613Serebryakova Svetlana 16262 1 - 0 Sorokina Svetlana 169412
718Nakonechniy Andrey 02 1 - 02 Ladzin Ivan 181810
817Korytov Nikita 00 + - -2 Kulikov Mikhail 148115
916Druzhkov Nikita 01 0 - 11 Zhuravleva Irina 162414

5. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
13Pershin Denis 21813 0 - 14 IMZenzera Alexey 23662
24Chernyak Viktoria 20633 ½ - ½3 Zhilchikov Nikolai 20225
37Ivanov Artem 18673 0 - 1 Usmanov Vasily 23921
46Shuster Andrei 1915 1 - 02 Shpakovsky Kirill 18448
515Kulikov Mikhail 14812 0 - 12 Klevets Ksenia 18239
611Karasova Daria 17932 ½ - ½2 Sorokina Svetlana 169412
716Druzhkov Nikita 01 0 - 11 Serebryakova Svetlana 162613
814Zhuravleva Irina 16241 0 - 11 Nakonechniy Andrey 018
910Ladzin Ivan 18181 1 - 00 Korytov Nikita 017

4. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey 23663 1 - 03 Chernyak Viktoria 20634
28Shpakovsky Kirill 18442 0 - 12 Pershin Denis 21813
312Sorokina Svetlana 16942 0 - 12 Zhilchikov Nikolai 20225
411Karasova Daria 17932 0 - 12 Ivanov Artem 18677
513Serebryakova Svetlana 16261 0 - 1 Usmanov Vasily 23921
66Shuster Andrei 1915 1 - 01 Ladzin Ivan 181810
79Klevets Ksenia 18231 1 - 01 Nakonechniy Andrey 018
815Kulikov Mikhail 14811 1 - 01 Zhuravleva Irina 162414
917Korytov Nikita 00 0 - 10 Druzhkov Nikita 016

3. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
15Zhilchikov Nikolai 20222 0 - 12 IMZenzera Alexey 23662
21Usmanov Vasily 2392 0 - 12 Chernyak Viktoria 20634
37Ivanov Artem 18671 1 - 0 Shuster Andrei 19156
43Pershin Denis 21811 1 - 01 Serebryakova Svetlana 162613
58Shpakovsky Kirill 18441 1 - 01 Kulikov Mikhail 148115
612Sorokina Svetlana 16941 1 - 01 Klevets Ksenia 18239
718Nakonechniy Andrey 01 0 - 11 Karasova Daria 179311
810Ladzin Ivan 18180 1 - 00 Druzhkov Nikita 016
914Zhuravleva Irina 16240 1 - 00 Korytov Nikita 017

2. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
16Shuster Andrei 19151 ½ - ½1 Usmanov Vasily 23921
22IMZenzera Alexey 23661 1 - 01 Ivanov Artem 18677
34Chernyak Viktoria 20631 1 - 01 Shpakovsky Kirill 18448
411Karasova Daria 17931 0 - 11 Zhilchikov Nikolai 20225
518Nakonechniy Andrey 01 0 - 10 Pershin Denis 21813
69Klevets Ksenia 18230 1 - 00 Zhuravleva Irina 162414
715Kulikov Mikhail 14810 1 - 00 Ladzin Ivan 181810
816Druzhkov Nikita 00 0 - 10 Sorokina Svetlana 169412
913Serebryakova Svetlana 16260 1 - 00 Korytov Nikita 017

1. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
11Usmanov Vasily 23920 1 - 00 Klevets Ksenia 18239
210Ladzin Ivan 18180 0 - 10 IMZenzera Alexey 23662
33Pershin Denis 21810 0 - 10 Karasova Daria 179311
412Sorokina Svetlana 16940 0 - 10 Chernyak Viktoria 20634
55Zhilchikov Nikolai 20220 1 - 00 Serebryakova Svetlana 162613
614Zhuravleva Irina 16240 0 - 10 Shuster Andrei 19156
77Ivanov Artem 18670 1 - 00 Kulikov Mikhail 148115
816Druzhkov Nikita 00 0 - 10 Shpakovsky Kirill 18448
917Korytov Nikita 00 0 - 10 Nakonechniy Andrey 018