Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (vie)

Flag vie
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Hodiny 36 Min.
2GIẢI CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 2 Hodiny 36 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 9 Hodiny 41 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 9 Hodiny 42 Min.
58th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 2 Dny 6 Hodiny
68th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 2 Dny 7 Hodiny
7GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 6 Dny
8GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 6 Dny
9GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 6 Dny
10GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 6 Dny
11GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 6 Dny
12GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 6 Dny
13GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 6 Dny
14Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 7 Dny 23 Hodiny
15Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 8 Dny 5 Hodiny
16Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 8 Dny 5 Hodiny
17Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 8 Dny 5 Hodiny
18Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 8 Dny 5 Hodiny
19Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 8 Dny 5 Hodiny
20Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 2-3 8 Dny 5 Hodiny
21Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 1 8 Dny 5 Hodiny
22Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 6-7 8 Dny 5 Hodiny
23Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 8-9 8 Dny 5 Hodiny
24Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 4-5 8 Dny 5 Hodiny
25ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM - Cờ Nhanh 10 Dny 10 Hodiny
26ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 10 Dny 11 Hodiny
27ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM 11 Dny 1 Hodiny
28ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NỮ 11 Dny 1 Hodiny
29ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NAM 11 Dny 1 Hodiny
30Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 11 Dny 11 Hodiny
31Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 12 Dny 6 Hodiny
32ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 12 Dny 21 Hodiny
33Giải cờ vua cá nhân CLB Hồ Gươm mở rộng lần 4 13 Dny 18 Hodiny
34Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình 13 Dny 23 Hodiny
35GIẢI CỜ TƯỚNG GIAO LƯU TDTT NGÀNH GD CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 2018 - CB-GV-NV NGÀNH 14 Dny 8 Hodiny
36GIẢI CỜ TƯỚNG GIAO LƯU TDTT NGÀNH GD CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ 2018 - VP SỞ 14 Dny 8 Hodiny
37Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Tướng Nữ Đội tuyển 15 Dny
38Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Tướng Nam Đội tuyển 15 Dny
39Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Vua Nam Đội tuyển 15 Dny 1 Hodiny
40Giải Cờ Vua và Cờ tướng ĐH TDTT TP. Đà Nẵng năm 2018 Bảng Cờ Vua Nữ Đội tuyển 15 Dny 1 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 10 TUỔI 18 Dny 4 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 18 TUỔI 18 Dny 4 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 14 TUỔI 18 Dny 4 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 18 TUỔI 18 Dny 4 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 16 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 14 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 10 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NỮ 12 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 8 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2018 BẢNG NAM 12 TUỔI 18 Dny 5 Hodiny
Advertisement
Advertisement