?

?

?: Thailand (THA)

Flag THA
???
1Thailand Olympiad Qualifiers 2016 Male 3 ? 11 ?
2Thailand Olympiad Qualifiers 2016 Female 3 ? 13 ?
3EIS Chess Tournament 2016 7 ? 10 ?
416th Bangkok Chess Club Open 2016 37 ? 14 ?
516th Bangkok Chess Club Challenger 2016 38 ? 13 ?
617th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Seniors Over 50+65 48 ? 15 ?
717th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open+Girls Under 16 48 ? 15 ?
817th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Girls Under 10 48 ? 15 ?
917th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open Under 18+20 48 ? 16 ?
1017th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open Under 8 48 ? 16 ?
1117th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open Under 14 48 ? 16 ?
1217th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Girls Under 14 48 ? 16 ?
1317th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open Under 10 48 ? 16 ?
1417th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Girls Under 12 48 ? 17 ?
1517th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Open Under 12 48 ? 17 ?
1617th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification (Bangkok) 2016 Girls Under 8 48 ? 18 ?
1717th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Senior 58 ? 13 ?
1817th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 8 58 ? 13 ?
1917th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 8 Girl 58 ? 13 ?
2017th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 10 58 ? 13 ?
2117th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 10 Girl 58 ? 13 ?
2217th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 12 58 ? 13 ?
2317th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 12 girl 58 ? 13 ?
2417th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 14 58 ? 13 ?
2517th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 14 Girl 58 ? 13 ?
2617th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 16 58 ? 13 ?
2717th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 18 58 ? 13 ?
2817th ASEAN+ Age-Group Chess Championships Qualification 2016 Under 20 58 ? 13 ?
29การแข่งขันหมากรุกสากลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2559 75 ? 14 ?
30Concordian International School Team Championship 2016 Under 18 86 ? 18 ?
31Concordian International School Team Championship 2016 Under 12 86 ? 18 ?
32Concordian International School Team Championship 2016 Under8 86 ? 18 ?
33การแข่งขันรัตนบัณฑิตหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 2559 - เยาวชนและสุภาพสตรี 87 ? 12 ?
34การแข่งขันรัตนบัณฑิตหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ 2559 - ประชาชนทั่วไป 87 ? 12 ?
358th IWICA Youth Championship (U08) 93 ? 8 ?
368th IWICA Youth Championship (U06) 93 ? 11 ?
378th IWICA Youth Championship (U12) 93 ? 11 ?
388th IWICA Youth Championship (U14) 93 ? 11 ?
398th IWICA Youth Championship (U10) 93 ? 11 ?
408th IWICA Youth Championship (U18) 93 ? 12 ?
41HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U10 Open and Girls 102 ? 5 ?
42HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U8Girls 108 ? 6 ?
43HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U8Open 108 ? 6 ?
44HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U19Open&Girls 108 ? 6 ?
45HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U15Open&Girls 108 ? 6 ?
46HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U13Open&Girls 108 ? 6 ?
47HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U12 Open 108 ? 6 ?
48HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U12 Girls 108 ? 6 ?
49HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U11 Open and Girls 108 ? 6 ?
50HARROW INTER-SCHOOL CHESS TOURNAMENT 2016 U9Open 108 ? 6 ?
Advertisement
? © 2006-2016 Heinz Herzog, CMS-Version 04.04.2016 20:11, ?