اختيار الأتحاد    ECU Logo

اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Former YUG Rep of Macedonia (mkd)

Flag mkd
رقمبطولةآخر تحديث
13rd Memorial Chess Tournament ''FADIL NIMANI'' 5 Days 5 Hours
2Youth chess tournament-Naum Naumovski Borche 2018 5 Days 13 Hours
3Naum Naumovski Borche U08 5 Days 14 Hours
4Karpos Open 2018 20 Days 13 Hours
5Youth chess tournament „Kvalitet 2018“ - Open 21 Days 18 Hours
6ALKALOID Rapid Open 2018 48 Days 4 Hours
7GAMBIT ASSEKO-SEE 2017 Amateur Open B (Elo U 1800) 131 Days 7 Hours
8GAMBIT ASSECO-SEE 2017 Amateur Open A (Elo U 2200) 131 Days 7 Hours
9Open Championship of Skopje 2017 152 Days 8 Hours
10Blitz Gazi Baba 2017 154 Days 2 Hours
11Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта VI - IX одд.) 2017 176 Days 9 Hours
12Првенство во шах за млади на град Скопје (основни училишта I - V одд.) 2017 176 Days 10 Hours
13Првенство во шах за млади на град Скопје (средни училишта) 2017 176 Days 10 Hours
14Mladinski turnir LASKER 2017-Via Ignatia 179 Days 13 Hours
15Open Championship of Macedonia 2017 242 Days 13 Hours
16XXVI Team Championship of Macedonia 266 Days 6 Hours
1715th IBCA Chess Olympiad for Blind and Visually Impaired Chess Players 2017 296 Days 13 Hours
18Macedonia Youth Championships 2017-U18 309 Days 14 Hours
19Macedonia Youth Championships 2017-U12 309 Days 15 Hours
20Macedonia Youth Championships 2017-U10 309 Days 15 Hours
21Macedonia Youth Championships 2017-U16 309 Days 15 Hours
22Macedonia Youth Championships 2017-G10 309 Days 16 Hours
23Macedonia Youth Championships 2017-U08 309 Days 17 Hours
24Macedonia Youth Championships 2017-G14 309 Days 17 Hours
25Macedonia Youth Championships 2017-U14 310 Days 5 Hours
26Mladinski rejting turnir "Kvalitet 2017" 339 Days 6 Hours
27Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U10 339 Days 8 Hours
28Mladinski turnir "Kvalitet 2017"-U08 339 Days 10 Hours
29Turneu i dytë memorial i shahut KOMANDANT TIGRI 342 Days 6 Hours
30Karpos Open 2017 377 Days 12 Hours
31Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U08 390 Days 14 Hours
32Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche 390 Days 14 Hours
33Mladinski turnir-Naum Naumovski Borche U10 390 Days 14 Hours
34ALKALOID Rapid Open 2017 426 Days 7 Hours
35Bozhiken vikend turnir KARPOS 2017 460 Days 9 Hours
36Open Championship of Skopje 2016 488 Days 9 Hours
37Blitz Gazi Baba 2016 534 Days 6 Hours
38Prvenstvo vo sah za mladi na grad Skopje 2016 539 Days 21 Hours
39Mladinski rejting turnir LASKER 2016 556 Days 14 Hours
40XXV Team Championship of Macedonia 616 Days 7 Hours
41Open Championship of Macedonia 2016 635 Days 12 Hours
42Macedonia Youth Championships 2016-U12 668 Days 14 Hours
43Macedonia Youth Championships 2016-U16 668 Days 14 Hours
44Macedonia Youth Championships 2016-U14 668 Days 15 Hours
45Macedonia Youth Championships 2016-U10 668 Days 16 Hours
46Macedonia Youth Championships 2016-U08 668 Days 17 Hours
47Macedonia Youth Championships 2016-U18 669 Days 8 Hours
48Macedonia Youth Championships 2016-G10 669 Days 9 Hours
49Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-Open 682 Days 5 Hours
50Mladinski turnir "Kvalitet 2016"-U10 682 Days 8 Hours