اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Bosnia & Herzegovina (bih)

Flag bih
رقمبطولةآخر تحديث
1Šahovski turnir za kadete i kadetkinje "Nova Bila 2018" 6 Days 5 Hours
2Prva liga ŠSRS za seniore - Banja Dvorovi 2018 6 Days 12 Hours
3XV PRVENSTVO PENZIONERA GRADA Banje Luke 2018 7 Days 8 Hours
4Pojedinačno brzopotezno prvenstvo Prve lige ŠSRS 2018 8 Days 3 Hours
5143. NEVESINJSKA OLIMPIJADA 2018 - ŠAH 8 Days 12 Hours
6Omladinska liga RS-Banja Dvorovi 2018 10 Days 14 Hours
7Ženska liga RS-Banja Dvorovi 2018 12 Days 11 Hours
86. sahovski turnir prijateljstva "Gorazde 2018" 13 Days 8 Hours
91. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- Ž16 13 Days 12 Hours
101. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- Ž14 13 Days 12 Hours
111. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- Ž12 13 Days 12 Hours
121. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- Ž10 13 Days 12 Hours
131. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- M-16 13 Days 12 Hours
141. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- M14 13 Days 12 Hours
151. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- M12 13 Days 12 Hours
161. Međunarodni kadetski turnir "Pantelino 2018"- M10 13 Days 13 Hours
173. Memorijalni sahovski turnir "Kasim Demirovic" 14 Days 9 Hours
18Kakanjski dani 2018 15 Days 4 Hours
19Prvenstvo ŠK "Napredak" Zenica za 2018. godinu 17 Days 3 Hours
204. Međunarodni šahovski OPEN turnir "PST - International Chess Tournament 2018" 17 Days 12 Hours
21Kadetska liga Tuzlanskog kantona za 2018. godinu 19 Days 12 Hours
2210. Šahovski turnir "DANI ŠIPOVA 2018" 20 Days 5 Hours
231.Međunarodni rejting turnir " Čevljanovići 2018 " 21 Days 5 Hours
24Međunarodni šahovski turnir "Posjeti Banjaluku 2018" 21 Days 9 Hours
257. Međunarodni šahovski turnir "LUKA-ŠIPRAGE 2018" 21 Days 14 Hours
264. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR "TRAVNIK OPEN 2018" 23 Days 11 Hours
27Šahovski turnir "MIONICA NEKAD I SAD" 27 Days 16 Hours
281. KADETSKI ŠAHOVSKI FESTIVAL "TRAVNIK 2018" - KADETI 28 Days 6 Hours
291. KADETSKI ŠAHOVSKI FESTIVAL "TRAVNIK 2018" - KADETKINJE 28 Days 6 Hours
305. Memorijalni turnir "Smail Zahirović" 28 Days 9 Hours
3110. "Automatikon Grand Prix" - serija šahovskih turnira za mlade 34 Days 3 Hours
324. BRZOPOTEZNI GRAND PRIX ŠS KANTONA SARAJEVO 34 Days 11 Hours
3311. Memorijalni turnir Ahmet Ćejvan 2018 34 Days 13 Hours
344. Turnir "druga subota u mjesecu" 35 Days 9 Hours
3514. Šahovsko prvenstvo članova udruženja penzionera Opštine Gradiška 35 Days 14 Hours
3611.Ekipno kadetsko prvenstvo reprezentacija kantona ŠSFBiH 42 Days 4 Hours
3717. MEMORIJALNI SAHOVSKI TURNIR "BAJRO ISAKOVIC 2018" 42 Days 5 Hours
389. "Automatikon Grand Prix" - serija šahovskih turnira za mlade 48 Days
3913. Memorijalni šahovski turnir "Anto Markanović" 48 Days 8 Hours
403. GRAND PRIX BRZOPOTEZNI TURNIR SS KS 49 Days 11 Hours
412. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL SVESLOVENSKO BRATSTVO -blic- Banja Luka 50 Days 17 Hours
4225. Vidovdanski šahovski turnir mladih "Banja Luka 2018" (grupa G I-V) 51 Days 10 Hours
4325. Vidovdanski šahovski turnir mladih "Banja Luka 2018" (grupa B I-V) 51 Days 10 Hours
4425. Vidovdanski šahovski turnir mladih "Banja Luka 2018" (grupa B VI-IX) 51 Days 10 Hours
4525. Vidovdanski šahovski turnir mladih "Banja Luka 2018" (grupa G VI-IX) 51 Days 10 Hours
462. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI FESTIVAL SVESLOVENSKO BRATSTVO - Banja Luka 52 Days 4 Hours
47Sahovski turnir prosvjetnih radnika ZDK 52 Days 12 Hours
488. "Automatikon Grand Prix" - serija šahovskih turnira za mlade 55 Days 3 Hours
492. Međunarodni festival ,,Slovensko bratstvo" Teslić 2018. blic turnir 55 Days 13 Hours
502. Međunarodni festival ,,Slovensko bratstvo" Teslić 2018. ekipno 55 Days 15 Hours