اختيار الأتحاد    ECU Logo

اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Vietnam (VIE)

Flag VIE
رقمبطولةآخر تحديث
1U11-14 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 28 Min.
2U5 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 37 Min.
3U10 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 44 Min.
4U8 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 45 Min.
5U9 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 45 Min.
6U7 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 46 Min.
7U6 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 6 Hours 47 Min.
8BẢNG NAM - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 8 Hours 38 Min.
9BẢNG NỮ - GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 2018 8 Hours 38 Min.
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U5 9 Hours 11 Min.
11GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 9 Hours 27 Min.
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U9 13 Hours 27 Min.
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam OPEN 13 Hours 49 Min.
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U11 13 Hours 50 Min.
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U8 13 Hours 52 Min.
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U7 13 Hours 53 Min.
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U7 13 Hours 54 Min.
18Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U6 13 Hours 55 Min.
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U6 13 Hours 56 Min.
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U5 13 Hours 57 Min.
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 17 Hours 56 Min.
22Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 21 Hours 50 Min.
23GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U10 NỮ 1 Days 8 Hours
24GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U8 NAM 1 Days 8 Hours
25GIẢI CỜ VUA DALAT CHILDREN'S CHESS MỞ RỘNG LẦN 2 TRANH CÚP KHAPHACO NĂM 2018 BẢNG U6 NAM 1 Days 8 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT NĂM 2018 1 Days 15 Hours
27GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 1 Days 22 Hours
28GIẢI CỜ NHANH CLB KTTL 2 Days 8 Hours
29Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 4 3 Days 12 Hours
30Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 5 3 Days 12 Hours
31Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 3 3 Days 12 Hours
32Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 2 3 Days 13 Hours
33Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương năm học 2018-2019 Khối lớp 1 3 Days 13 Hours
34Giải cờ vua các CLB Đồng Hới mở rộng lần 1 3 Days 14 Hours
35GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NAM 3 Days 14 Hours
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019-BẢNG NỮ 3 Days 14 Hours
37Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 1-2-3 4 Days 13 Hours
38Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 4 4 Days 13 Hours
39Giải Cờ Vua Trường tiểu học Thủ Lệ năm học 2018-2019 Khối lớp 5 4 Days 13 Hours
40GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Days 14 Hours
41GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Days 14 Hours
42GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 4 Days 14 Hours
43GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Days 14 Hours
44GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (8-9) 4 Days 14 Hours
45GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 4 Days 14 Hours
46GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Days 14 Hours
47GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Days 14 Hours
48GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Days 15 Hours
49GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Days 15 Hours
50Giải cờ vua, cờ tướng học sinh phổ thông quận Ba Đình năm học 2018 - 2019 Môn cờ tướng: Nữ lớp 2 4 Days 20 Hours