Federasiya seçimi    ECU Logo

Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 13 Dəqiqə
2Giải Cờ vua nội bộ Trung tâm Luyện Thi 3S tháng 8 năm 2018 21 Dəqiqə
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 Saat 13 Dəq.
4Giải Cờ Vua Richland mở rộng tháng 8 năm 2018 8 Saat 18 Dəq.
5Lớp nâng cao 22 Saat 22 Dəq.
6Lớp cơ bản 22 Saat 22 Dəq.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 - HẠNG TRÊN 45 1 Gün 20 Saat
8GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA PT 2 Gün
9GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 2 Gün 7 Saat
10GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ VUA CT 2 Gün 8 Saat
11GIẢI CỜ VUA HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 2 Gün 8 Saat
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO NGÀNH DẦU KHÍ KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018 - HẠNG DƯỚI 45 2 Gün 8 Saat
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 4 Gün 7 Saat
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 4 Gün 8 Saat
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 4 Gün 8 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 4 Gün 9 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 4 Gün 9 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 4 Gün 9 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 4 Gün 9 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Gün 9 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 4 Gün 9 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 4 Gün 9 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 4 Gün 9 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 4 Gün 9 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 4 Gün 9 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 4 Gün 9 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 4 Gün 9 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 4 Gün 10 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 4 Gün 10 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 4 Gün 10 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 4 Gün 10 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 4 Gün 10 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 4 Gün 10 Saat
34GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 5 Gün 21 Saat
35GIAỈ CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HƠN HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6, U7 NỮ 5 Gün 23 Saat
36GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÍ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NỮ 5 Gün 23 Saat
37GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U7 NAM 5 Gün 23 Saat
38GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NỮ 5 Gün 23 Saat
39GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U6 NAM 5 Gün 23 Saat
40GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U11 NAM 5 Gün 23 Saat
41GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TÝ HON HÀ TĨNH MỞ RỘNG U9 NAM 5 Gün 23 Saat
42GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 5 Gün 23 Saat
43GIẢI CỜ VUA TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG HÀ TĨNH MỞ RỘNG BẢNG NAM 5 Gün 23 Saat
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9 6 Gün 8 Saat
45GIẢI ĐẤU TẬP SỐ 8 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 Gün
46GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 5-6-7 7 Gün 8 Saat
47GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 8-9 7 Gün 8 Saat
48GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. LỨA TUỔI 10 7 Gün 8 Saat
49GIẢI CỜ TƯỚNG TỔNG KẾT HÈ NĂM 2018. 7 Gün 9 Saat
50Giải cờ vua tổ dân phố 13, phường Hoàng Văn Thụ mở rộng lần 1 năm 2018 (L6-L9) 9 Gün 1 Saat