Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: South Africa (RSA)

Flag RSA
No.TurnirSon yükləmə
1Limpopo Club League 01 2018 55 Dəqiqə
2CROSSROADS OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - C Section 7 Saat 3 Dəq.
3CROSSROADS OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - Development 7 Saat 4 Dəq.
4CROSSROADS OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - Elite 7 Saat 12 Dəq.
5CROSSROADS OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - B Section 7 Saat 15 Dəq.
62018 KZN Open Section A 7 Saat 17 Dəq.
72018 KZN Open Section B 7 Saat 20 Dəq.
82018 Capablanca RR B 9 Saat 22 Dəq.
9Dalpark Open - D Section 9 Saat 33 Dəq.
10Dalpark Open - C Section 9 Saat 34 Dəq.
11Dalpark Open - B Section 9 Saat 34 Dəq.
12Dalpark Open - A Section 9 Saat 34 Dəq.
132018 Capablanca Swiss All Entries 10 Saat 33 Dəq.
142018 Capablanca RR All Entries 12 Saat 34 Dəq.
152018 Capablanca RR A 13 Saat 29 Dəq.
162018 Capablanca RR Master 13 Saat 58 Dəq.
17TUKS CHESS TRAILS 2018 KINGS 17 Saat 19 Dəq.
18JTG TRIALS U18 GIRLS 22 Saat 47 Dəq.
19JCC Club Swiss 2018 1 Gün 3 Saat
20Cape Town Chess Club Blitz 2018 1 Gün 4 Saat
212018 Capablanca Swiss C 1 Gün 9 Saat
222018 Capablanca Swiss B 1 Gün 9 Saat
232018 Capablanca RR H 1 Gün 9 Saat
242018 Capablanca RR G 1 Gün 9 Saat
252018 Capablanca RR E 1 Gün 9 Saat
262018 Capablanca RR D 1 Gün 9 Saat
272018 Capablanca RR C 1 Gün 9 Saat
282018 Super 12 Teams Senior 1 Gün 12 Saat
292018 Super 12 Teams Junior 1 Gün 13 Saat
302018 Capablanca GM Norm 1 Gün 15 Saat
31Bellville Club Champs 2018 Section A 2 Gün 5 Saat
32Hess Skaak Toernooi 2018 2 Gün 5 Saat
33Bellville Club Champs 2018 Group 1 2 Gün 6 Saat
34Bellville Club Champs 2018 Group 2 2 Gün 6 Saat
35Bellville Club Champs 2018 Group 3 2 Gün 6 Saat
36NMB U12 - Second Trials 2 Gün 9 Saat
372018 Super 12 Teams Senior 2 Gün 17 Saat
382018 Super 12 Teams Junior 2 Gün 17 Saat
392018 D7 Teams u17 Open 3 Gün 9 Saat
402018 D7 Teams u19 Open 3 Gün 9 Saat
41NMB U18 - U20 --- Second Trials 3 Gün 10 Saat
42NMB U16 - Second Trials 3 Gün 10 Saat
43NMB U14 - Second Trials 3 Gün 10 Saat
44NMB U12 - Second Trials 3 Gün 11 Saat
45NMB U10 - Second Trials 3 Gün 11 Saat
46NMB U8 - Second Trials 3 Gün 11 Saat
47ZF Mgcawu Qualifier (2) Open Chess Tournament C - Section 3 Gün 14 Saat
48ZF Mgcawu Qualifier (2) Open Chess Tournament B - Section 3 Gün 14 Saat
49ZF Mgcawu Qualifier (2) Open Chess Tournament A - Section 3 Gün 14 Saat
50Mangaung Metro Chess 20 - 21 April 2018 F SECTION 3 Gün 15 Saat