Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (vie)

Flag vie
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 RAPID 1 Timer 10 Min.
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 BLITZ 1 Timer 10 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 RAPID 1 Timer 11 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 BLITZ 1 Timer 12 Min.
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 RAPID 1 Timer 12 Min.
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 BLITZ 1 Timer 12 Min.
7GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN RAPID 4 Timer 34 Min.
8GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 PARENTS RAPID 4 Timer 34 Min.
9GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN BLITZ 4 Timer 35 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 5 Timer 35 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 6 Timer 35 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - ĐÔI NAM NỮ 6 Timer 38 Min.
13Giải cờ nhanh nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - Triều Khúc tháng 5 năm 2018 20 Timer 53 Min.
14Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U11 và U15 1 Dage
15Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U10 1 Dage
16Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U9 1 Dage
17Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U8 1 Dage
18Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U7 1 Dage
19Giải vô địch Cờ Vua Hoàng Diệu mở rộng - Cúp Tài Năng Trẻ lần I - Năm 2018 Bảng U6 1 Dage
20GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 7 1 Dage 1 Timer
21GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG OPEN 1 Dage 1 Timer
22GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM NỮ 15 1 Dage 1 Timer
23GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 11 1 Dage 2 Timer
24GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 9 1 Dage 2 Timer
25GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 11 1 Dage 2 Timer
26GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NAM 7 1 Dage 2 Timer
27GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỐNG ĐA MỞ RỘNG LẦN V NĂM 2018 - BẢNG NỮ 9 1 Dage 2 Timer
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 BLITZ 1 Dage 3 Timer
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID 1 Dage 3 Timer
30GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ 1 Dage 3 Timer
31GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U06 1 Dage 22 Timer
32GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U07 1 Dage 22 Timer
33GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U08 1 Dage 22 Timer
34GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U09 1 Dage 22 Timer
35GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U10 1 Dage 22 Timer
36GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U11 1 Dage 22 Timer
37GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG U13 1 Dage 22 Timer
38GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN PHONG TRÀO 1 Dage 22 Timer
39GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 BẢNG OPEN NÂNG CAO 1 Dage 22 Timer
40GIẢI SUPER STAR CHESS LẦN 1 - 2018 DO TT GIA ĐÌNH CỜ VUA TỔ CHỨC 2 Dage 5 Timer
41GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 RAPID 2 Dage 5 Timer
4211 3 Dage 20 Timer
43ĐẠI HỘI TDTT TỈNH NGHỆ AN MÔN CỜ VUA NỮ 7 Dage 5 Timer
44ĐẠI HỘI TDTT NGHỆ AN BẢNG NAM 2018 7 Dage 21 Timer
45GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 05, LỨA TUỔI 5-6-7 7 Dage 23 Timer
46GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 05, LỨA TUỔI 10 7 Dage 23 Timer
47GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. THÁNG 05, LỨA TUỔI 8-9 7 Dage 23 Timer
48Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 5 năm 2018 7 Dage 23 Timer
49ĐẠI HỘI HẠI NÃO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CỜ TƯỚNG 8 Dage 22 Timer
50ĐẠI HỘI HẠI NÃO ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CỜ VUA 8 Dage 22 Timer