Federacijų pasirinkimas    ECU Logo

Turnyro pasirinktys

Rūšiuoti pagal

Pasirinkta federacija: Vietnam (vie)

Flag vie
Nr.TurnyrasPaskutinis atnaujinimas
1GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 11 CN NAM U11 5 val. 55 min.
2Lớp đội tuyển U7-8-9-10 6 val. 32 min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018, Đ.Đ CV NỮ ĐỒNG ĐỘI NỮ 6 val. 35 min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018, Đ.Đ CV NAM ĐỒNG ĐỘI NAM 6 val. 36 min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2018 ĐỒNG ĐỘI NAM 6 val. 37 min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 15 CN NỮ U15 6 val. 37 min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 12 CN NỮ U12 6 val. 38 min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NỮ 11 CN NỮ U11 6 val. 39 min.
9GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 15 CN NAM U15 6 val. 39 min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 12 CN NAM U12 6 val. 40 min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - NAM 15 CN CỜ TƯỚNG NAM U15 6 val. 43 min.
12Dau Vong Tron 24-06-2018 1 dien. 2 val.
13amateur 1 dien. 11 val.
1422-06-2018 3 dien. 10 val.
15GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 dien. 2 val.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC NĂM 2018 7 dien. 8 val.
17GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 6 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 7 dien. 14 val.
18GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 5 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 8 dien. 21 val.
19GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 dien. 4 val.
20GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 10 dien. 4 val.
21GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 dien. 4 val.
22GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 dien. 4 val.
23GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 10 dien. 4 val.
24GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 10 dien. 5 val.
25GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 09 TUỔI 10 dien. 5 val.
26GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 09 TUỔI 10 dien. 5 val.
27GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 10 dien. 10 val.
28GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 10 dien. 10 val.
29GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 10 dien. 10 val.
30GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 10 dien. 10 val.
31GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 10 dien. 10 val.
32GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 10 dien. 10 val.
33GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 10 dien. 10 val.
34GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2018 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 10 dien. 10 val.
35GIẢI ĐÁU TẬP SÔ 4 ĐỘI TUYỂN CỜ VUA HÀ NỘI 10 dien. 11 val.
36Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 11 val.
37Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 11 val.
38Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 11 val.
39Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 11 val.
40Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
41Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Chậm - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
42Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
43Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U15 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
44Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
45Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
46Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
47Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U11 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 11 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
49Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U7 KQBT: Có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 9 Kết quả bốc thăm có ở http://hnchess.com/ 10 dien. 12 val.