Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (vie)

Flag vie
SốGiảiCập nhật
1GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG OPEN NÂNG CAO 1 phút
2GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG OPEN NÂNG CAO 1 phút
3GIẢI CỜ CHỚP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 6 2 phút
4GIẢI CỜ CHỚPCÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 7 5 phút
5GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U08 8 phút
6GIẢI CỜ CHỚP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NỮ 6 10 phút
7GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN RAPID 18 phút
8GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID 36 phút
9GIẢI CỜ CHỚP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 11 39 phút
10GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 13 43 phút
11GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U10 47 phút
12GIẢI CỜ CHỚP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 9 1 giờ 1 phút
13GIẢI CỜ CHỚP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 7 1 giờ 10 phút
14GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U6 1 giờ 16 phút
15GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U10 1 giờ 26 phút
16GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U09 1 giờ 27 phút
17GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U08 1 giờ 29 phút
18GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG OPEN PHONG TRÀO 1 giờ 32 phút
19GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U13 1 giờ 32 phút
20GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U11 1 giờ 32 phút
21GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG U09 1 giờ 43 phút
22GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NAM - BẢNG OPEN PHONG TRÀO 1 giờ 46 phút
23GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP - BẢNG U07 1 giờ 48 phút
24GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U06 (CÁ NHÂN) 1 giờ 53 phút
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 CỜ CHỚP - ĐÔI NAM NỮ 2 giờ 9 phút
26GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ NHANH - BẢNG U07 2 giờ 13 phút
27GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ NHANH NAM - BẢNG U06 2 giờ 14 phút
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NỮ 2 giờ 18 phút
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ CHỚP NHOÁNG - BẢNG NAM 2 giờ 19 phút
30GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 RAPID 2 giờ 45 phút
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 RAPID 2 giờ 46 phút
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 RAPID 2 giờ 46 phút
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 RAPID 2 giờ 46 phút
34GIẢI SUPER STAR CHESS LẦN 1 - 2018 DO TT GIA ĐÌNH CỜ VUA TỔ CHỨC 2 giờ 48 phút
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U11 BLITZ 2 giờ 50 phút
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U07 BLITZ 2 giờ 50 phút
37GIẢI CỜ CHƠP CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/2018 - NAM 6 2 giờ 51 phút
38GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ 2 giờ 51 phút
39GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 OPEN BLITZ 2 giờ 52 phút
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 3 giờ 4 phút
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2018 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 3 giờ 6 phút
42GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U13 3 giờ 27 phút
43GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U11 3 giờ 27 phút
44GIẢI CỜ VUA KHÔNG KHOẢNG CÁCH LẦN THỨ 5 TRANH CÚP HOA PHƯỢNG ĐỎ NĂM 2018 CỜ CHỚP NỮ - BẢNG U6 3 giờ 28 phút
45GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U09 BLITZ 3 giờ 30 phút
46GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U06 BLITZ 3 giờ 30 phút
47GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 11 3 giờ 33 phút
48GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 9 3 giờ 41 phút
49GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NAM 15 3 giờ 45 phút
50GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC LỨA TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN LẦN I/ 2018 - NỮ 15 3 giờ 46 phút