Advertisement

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (vie)

Flag vie
SốGiảiCập nhật
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 53 phút
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 4 giờ 43 phút
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 4 giờ 44 phút
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 4 giờ 45 phút
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 4 giờ 50 phút
6Giải cờ chớp đội tuyển cờ vua Hà nội 5 giờ 12 phút
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 5 giờ 26 phút
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 5 giờ 26 phút
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 TỔNG HỢP DANH SÁCH 5 giờ 30 phút
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 5 giờ 32 phút
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 18 5 giờ 33 phút
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 5 giờ 33 phút
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 5 giờ 34 phút
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 5 giờ 35 phút
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 5 giờ 37 phút
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 5 giờ 38 phút
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 5 giờ 42 phút
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 5 giờ 42 phút
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 5 giờ 43 phút
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 5 giờ 45 phút
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 5 giờ 47 phút
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 5 giờ 47 phút
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 5 giờ 49 phút
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 5 giờ 50 phút
25SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 6 giờ 10 phút
26SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 6 giờ 10 phút
27Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 7 18 giờ 31 phút
28Giải cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai 18 giờ 54 phút
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 1 ngày
30Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 8 1 ngày 22 giờ
31Giải CLB 2019 Bảng C 1 ngày 23 giờ
32Giải CLB 2019 Bảng B 2 ngày
33Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 7 năm 2019 3 ngày
34GIẢI CỜ TƯỚNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 2019 3 ngày 5 giờ
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 3 ngày 19 giờ
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U14 3 ngày 19 giờ
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U12 3 ngày 19 giờ
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U10 3 ngày 19 giờ
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U8 3 ngày 19 giờ
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U6 3 ngày 19 giờ
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_6 4 ngày 4 giờ
42Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 6 4 ngày 9 giờ
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 20 TUỔI 5 ngày 3 giờ
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 11 TUỔI 5 ngày 3 giờ
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 13 TUỔI 5 ngày 3 giờ
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 9 TUỔI 5 ngày 3 giờ
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 15 TUỔI 5 ngày 3 giờ
48GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 5 ngày 4 giờ
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 18 TUỔI 5 ngày 4 giờ
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 18 TUỔI 5 ngày 4 giờ
Advertisement