Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (tto)

Flag tto
SốGiảiCập nhật
1Pan American Life / Paladins Open 2018 5 ngày 8 giờ
23rd National Qualifier - Tobago 2018 20 ngày 16 giờ
3T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Open 23 ngày 6 giờ
4T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1400 23 ngày 6 giờ
5T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1200 23 ngày 6 giờ
6T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices B 23 ngày 6 giờ
7T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices A 23 ngày 6 giờ
8NALIS Swiss - May 2018 26 ngày 13 giờ
9Southern Chess Club Hour Play 26 ngày 15 giờ
10Knights Open Blitz 2018 29 ngày 8 giờ
1145th Knights Open 36 ngày 7 giờ
122nd National Qualifier 2018 61 ngày 12 giờ
131st National Qualifier 2018 86 ngày 22 giờ
14Thursday Knights Blitz 22 March 92 ngày 8 giờ
15Thursday Knights Blitz 8 March 101 ngày 16 giờ
16Lakshmi Girls 2018 In House 136 ngày 16 giờ
17National Youth U10 Absolute 2018 145 ngày 19 giờ
18National Youth U16 Female 2018 145 ngày 19 giờ
19Juniors Female 2018 145 ngày 21 giờ
20Juniors Absolute 2018 153 ngày 11 giờ
21National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 166 ngày 11 giờ
22National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 166 ngày 11 giờ
23National Youth U18 Absolute 2018 166 ngày 12 giờ
24National Youth U18 Female 2018 166 ngày 13 giờ
25Fems 2017 Open 166 ngày 16 giờ
26National Youth U16 Absolute 2018 166 ngày 18 giờ
27National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 166 ngày 19 giờ
28National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 166 ngày 20 giờ
29National Youth U8 Female 2018 167 ngày 11 giờ
30National Youth U14 Absolute 2018 167 ngày 11 giờ
31National Youth U14 Female 2018 167 ngày 11 giờ
32National Youth U12 Female 2018 167 ngày 11 giờ
33National Youth U12 Absolute 2018 167 ngày 13 giờ
34National Youth U8 Absolute 2018 168 ngày 15 giờ
35National Youth U10 Female 2018 168 ngày 17 giờ
36Southern Chess Club Open 2017 181 ngày 11 giờ
37National Blitz Championship 2017 194 ngày 14 giờ
38First Flight Air Ambulance 2017 - Open 216 ngày 3 giờ
39First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 216 ngày 3 giờ
40First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 216 ngày 3 giờ
41First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 216 ngày 3 giờ
42First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 216 ngày 3 giờ
4325th F W De Verteuil Memorial 218 ngày
44AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 222 ngày 13 giờ
45AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 222 ngày 13 giờ
46Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 243 ngày 12 giờ
47Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 243 ngày 12 giờ
48Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 293 ngày 12 giờ
49Trinidad and Tobago International Open 2017 293 ngày 15 giờ
50Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 293 ngày 18 giờ