Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Thailand (tha)

Flag tha
SốGiảiCập nhật
12nd Annual Concordian International School Invitational Team Chess Tournament Under 13 Category 14 giờ 28 phút
22nd Annual Concordian International School Invitational Team Chess Tournament Under 9 Category 14 giờ 28 phút
32nd Annual Concordian International School Invitational Team Chess Tournament Under 7 Category 14 giờ 29 phút
4AISB School Championship - Junior Section 23 giờ 11 phút
5AISB School Championship - Senior Section 23 giờ 25 phút
6Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 13 Years & Over Mix 6 ngày 22 giờ
7Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 8 Years & Under Boys 6 ngày 22 giờ
8Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 6 Years & Under Girls 6 ngày 22 giờ
9Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 10 Years & Under Mix 6 ngày 22 giờ
10Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 6 Years & Under Boys 6 ngày 22 giờ
11Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 8 Years & Under Girls 6 ngày 22 giờ
12Anglo Singapore Open Chess Tournament 2018 - 12 Years & Under Mix 6 ngày 22 giờ
13TCA-Golden King ASEAN Chess Championships Men 2018 13 ngày 17 giờ
14TCA-Golden King ASEAN Chess Championships Women 2018 13 ngày 17 giờ
156th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U10 OPEN 20 ngày 18 giờ
166th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U7 GIRLS 20 ngày 20 giờ
176th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U8 GIRLS 20 ngày 20 giờ
186th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U9 OPEN 20 ngày 20 giờ
196th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U9 GIRLS 20 ngày 20 giờ
206th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U7 OPEN 20 ngày 20 giờ
216th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U15 OPEN 20 ngày 20 giờ
226th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U12 OPEN 20 ngày 20 giờ
236th BPS CHESS CHAMPIONSHIP - U8 OPEN 20 ngày 20 giờ
24Last Round Chess Olympaid Qualification Women 2018 24 ngày 21 giờ
25Last Round Chess Olympiad Qualification Men 2018 24 ngày 23 giờ
26Bangkok Chess Club Challenger 2018 35 ngày 22 giờ
27Bangkok Chess Club Open 2018 35 ngày 22 giờ
28รุ่นประชาชนทั่วไป 40 ngày 9 giờ
29Asian Youth Chess Championships 2018 - U18 Standard 47 ngày 16 giờ
30Asian Youth Chess Championships 2018 - U16 Standard 47 ngày 16 giờ
31Asian Youth Chess Championships 2018 - G12 Standard 47 ngày 16 giờ
32Asian Youth Chess Championships 2018 - G14 Standard 47 ngày 16 giờ
33Asian Youth Chess Championships 2018 - G18 Standard 47 ngày 16 giờ
34Asian Youth Chess Championships 2018 - G10 Standard 47 ngày 17 giờ
35Asian Youth Chess Championships 2018 - U12 Standard 47 ngày 17 giờ
36Asian Youth Chess Championships 2018 - U14 Standard 47 ngày 17 giờ
37Asian Youth Chess Championships 2018 - G8 Standard 47 ngày 17 giờ
38Asian Youth Chess Championships 2018 - U10 Standard 47 ngày 17 giờ
39Asian Youth Chess Championships 2018 - G16 Standard 47 ngày 17 giờ
40Asian Youth Chess Championships 2018 - U8 Standard 47 ngày 17 giờ
41Asian Youth Chess Championships 2018 - G12 Blitz 47 ngày 20 giờ
42Bangkapi International Age-Group Chess Championship - U6 Standard 47 ngày 20 giờ
43Asian Youth Chess Championships 2018 - U8 Blitz 48 ngày 17 giờ
44Asian Youth Chess Championships 2018 - U10 Blitz 48 ngày 17 giờ
45Asian Youth Chess Championships 2018 - U12 Blitz 48 ngày 17 giờ
46Asian Youth Chess Championships 2018 - G8 Blitz 48 ngày 18 giờ
47Asian Youth Chess Championships 2018 - G10 Blitz 48 ngày 18 giờ
48Asian Youth Chess Championships 2018 - U14 Blitz 48 ngày 18 giờ
49Asian Youth Chess Championships 2018 - G18 Blitz 48 ngày 18 giờ
50Asian Youth Chess Championships 2018 - U16 Blitz 48 ngày 18 giờ