Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tanzania (tan)

Flag tan
SốGiảiCập nhật
1Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 12/14 21 ngày 2 giờ
2Don Bosco Anniversary Junior Chess Champinship U 10 21 ngày 2 giờ
3Don Bosco Anniversary Junior Chess Championship U 8 21 ngày 2 giờ
4Don Bosco Chess Club 2nd Anniversary Junior Championship C U18 21 ngày 2 giờ
5IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Beginner Section 22 ngày 9 giờ
6IST Chess Tournament 2018 - Grade 6 and above Section 22 ngày 11 giờ
7IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Beginner Section 22 ngày 11 giờ
8IST Chess Tournament 2018 - Grade 4 Intermediate Section 22 ngày 11 giờ
9IST Chess Tournament 2018 - Grade 3 and below section 22 ngày 11 giờ
10IST Chess Tournament 2018 - Grade 5 Intermediate Section 22 ngày 11 giờ
11Tanzania National Chess Championship 2018 82 ngày 21 giờ
12Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 18 91 ngày 4 giờ
13Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 14 91 ngày 4 giờ
14Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section under 8 91 ngày 4 giờ
15Zanaki Open Juniour Chess Competition - Section Merged under 10 /under 12 91 ngày 4 giờ
16Zanaki Chess Club Monthly Rapid 2018 105 ngày 3 giờ
17H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U18 120 ngày
18H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U8 120 ngày
19H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U10 120 ngày
20H.S JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP U14 120 ngày
21Kalamandalam Chess Competition 2017 - Over 18 yrs 133 ngày 8 giờ
22Kalamandalam Chess Competition 2017 - Under 18 Section 133 ngày 10 giờ
23Sunday Rapid Chess - January 2018 146 ngày 9 giờ
24Tanzania Open Chess Championship 2017 - Open Section 210 ngày 2 giờ
25Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 18 Section 211 ngày 7 giờ
26Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 12 Section 211 ngày 8 giờ
27Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 8 Section 211 ngày 10 giờ
28Tanzania Open Chess Championship 2017 - Under 10 Section 211 ngày 10 giờ
29Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES U10 231 ngày 5 giờ
30Don Bosco LIGHTHOUSE QUALIFIRES U8 231 ngày 5 giờ
31Don BOSCO LIGHTOUSE QUALIFIRES U!@ 231 ngày 5 giờ
32Don BOSCO LIGHTHOUSE QUALIFIRES 231 ngày 6 giờ
33Mid Sunday Rapid Chess 278 ngày 22 giờ
34Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 16 Category) 320 ngày 3 giờ
35Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 12 Category) 320 ngày 4 giờ
36Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 8 Category) 320 ngày 4 giờ
37Nane Nane Youth Chess Championship 2017 (Under 10 Category) 320 ngày 4 giờ
38DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 364 ngày 10 giờ
39DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 364 ngày 10 giờ
40DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 364 ngày 10 giờ
41DON BOSCO CHESS CLUB 1ST ANNIVASARY YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 364 ngày 10 giờ
42Youth Chess Arena (April 2017) Under 16 Dar es Salaam, Tanzania 395 ngày 1 giờ
43Youth Chess Arena (April 2017) Under 10 Dar es Salaam, Tanzania 395 ngày 1 giờ
44WATOTO FESTIVAL CHESS OPEN 424 ngày
45Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/GIRLS 441 ngày 1 giờ
46Tanzania National Zone 4.2 Under 16 Qualifiers/BOYS 441 ngày 3 giờ
47DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/GIRLS SECTION 476 ngày 11 giờ
48DON BOSCO YOUTH MARCH RAPID CHESS COMPETITION/ OPEN SECTION 477 ngày 4 giờ
49Tanzania National Chess Championship 2017 511 ngày 3 giờ
50Zanzibar Open Chess Championship 2017 525 ngày 4 giờ