Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Syria (syr)

Flag syr
SốGiảiCập nhật
1Syrian Final 2018 for Men 12 ngày 13 giờ
2بطولة الجمهورية تمهيدي 2018 30 ngày 23 giờ
3بطولة الجمهورية تمهيدي 2018 31 ngày 5 giờ
4بطولة الجمهورية تمهيدي 2018 32 ngày 2 giờ
5Chess Damascus 2018 73 ngày 3 giờ
6Homs Touenament for Men 2018 79 ngày 4 giờ
7بطولة محافظة طرطوس عام / 2017 453 ngày 7 giờ
8Syrian Championship for Men 2016-Final 743 ngày 5 giờ
9/ بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/بنات 995 ngày 6 giờ
10بطولة الأولمبياد السوري الثاني للشطرنج الخاطف 2015/ذكور 995 ngày 6 giờ
11الأولمبياد السوري الثاني للاناث شطرنج الكلاسيكي- دمشق 2015 995 ngày 9 giờ
12الأولمبياد الثاني للناشئين للشطرنج الكلاسيكي 2015 995 ngày 9 giờ
13الأولمبيد السوري الثاني للناشئين للشطرنج السريع2015 997 ngày 15 giờ
14Syrian Arab Repuplic Champioship 2015 1111 ngày 1 giờ
15women syrian chess 2015 1117 ngày 21 giờ
16Damascus 2015 open 1170 ngày 2 giờ
17Syria Boys U14 1437 ngày 2 giờ
18Syria Boys U12 1437 ngày 2 giờ
19Syria Boys U10 1437 ngày 2 giờ
20Syria Boys U8 1437 ngày 2 giờ
21Syria Boys U6 1437 ngày 2 giờ
22Final Syria 2014 1457 ngày 3 giờ
23Damascus 2014 1458 ngày 4 giờ
24Syria Initiative 2014 1472 ngày 11 giờ
25Damascus Individual 2014 1488 ngày 15 giờ
26Syrian Chess Championship for Amateurs 2014 1594 ngày 4 giờ
27Syrian Chess Championship for Seniors 1594 ngày 17 giờ
28Syrian Individual Championship - Final2012 2195 ngày 4 giờ
29Syrian Individual Championship-Initiative 2012 2231 ngày 2 giờ
30Damascus Individual Championship-Initiative 2012 2264 ngày 7 giờ
31Syria Clubs 2011 2340 ngày 11 giờ
32Syrian Individual Championship for Women - Final 2011 2458 ngày 9 giờ
33Syrian Individual Championship -Final 2011 2533 ngày 11 giờ
34Syrian Individual Championship-Semi Final 2592 ngày 16 giờ
35Syrian Individual Championship-First Initiative 2011 2617 ngày 1 giờ
36Syria Clubs 2010 2636 ngày 9 giờ
37 Individual syrian chess schools for girls (2) 2638 ngày 9 giờ
38Damascus Individual Championship - Final2011 2655 ngày 23 giờ
39damascus individual championship-initiative 2673 ngày 12 giờ
40Syrian final for men 2930 ngày 3 giờ
41Syrian Clubs 2009 3018 ngày 11 giờ
42 Arab World Chess Championship U8 boys / 2009 3233 ngày
43Arab World Champioship U8 GIRLS/2009 3233 ngày
44Arab World Chess Champioship U10 boys /2009 3233 ngày
45Arab World Chess Championship U10 Girls /2009 3233 ngày
46Arab World Championship U12 boys/2009 3233 ngày
47Arab World Championship U12 girls/2009 3233 ngày
48Arab World Championship U14 Girle/ 2009 3233 ngày
49Arab World Championship U 14 Boys / 2009 3233 ngày 11 giờ
50Syria chess men 3285 ngày 4 giờ