Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sweden (swe)

Flag swe
SốGiảiCập nhật
1Stockholm Open 2018 10 giờ 25 phút
2Sallskapets Hostturn 2018 10 giờ 33 phút
3Blixtschacket_Arboga_Riksmöte_2018 1 ngày 19 giờ
4Manhem Open 2018 2 ngày 8 giờ
5Snabbschacket_Arboga_Riksmöte_2018 2 ngày 18 giờ
6Umemästerskapet 2018 4 ngày 15 giờ
7Storsjödraget 2018 4 ngày 20 giờ
84 Springare Family Chess 2018 6 ngày 7 giờ
9Sommarschackskolan 2018 Katt 7 ngày 13 giờ
10Sommarschackskolan 2018 Hund 7 ngày 13 giờ
11Sommarschackskolan 2018 SA 7 ngày 13 giờ
12Rockaden Open 2018 9 ngày 15 giờ
134 Springare Family Chess 2018 9 ngày 15 giờ
14Falkopingsmasterskap blixt 2018 13 ngày 8 giờ
15Ελληνικό Σχολείο Γκέτεμποργκ - Step2 - Ιουν 2018 13 ngày 11 giờ
16Rilton Cup 2018/2019 13 ngày 18 giờ
17Snabbschack_VästraMälardalens_Schackallians 14 ngày 6 giờ
18Student Blixt 2018 14 ngày 11 giờ
19Juniturneringen 2018, grupp D 15 ngày 3 giờ
20Juniturneringen 2018, grupp C 15 ngày 3 giờ
21Juniturneringen 2018, grupp B 15 ngày 3 giờ
22Juniturneringen 2018, grupp A 15 ngày 3 giờ
23Östersunds SS juniblixt 2018 17 ngày 7 giờ
24Schackfyranmästaren 3 2018 18 ngày 13 giờ
25Stockholmsmästerskapet 2018 19 ngày 17 giờ
26Falkoping Open 2018 20 ngày 8 giờ
27Alliansmasterskap blixt 20 ngày 15 giờ
28Näringslivet Möter Förorten 21 ngày 11 giờ
29Schackfyranmästaren 2 2018 21 ngày 13 giờ
30Stockholm Open Blixt 2018 22 ngày 6 giờ
31Schackfyranmästaren 1 2018 23 ngày 13 giờ
32Blixtmästerskap_Västra_Mälardalens_SchackAllians_2018 24 ngày 4 giờ
33Stockholms Schacksallskap Avslutningsblixt 180529 24 ngày 6 giờ
34Schack56mästaren 2018 25 ngày 13 giờ
35Stockholms Schacksallskap blixt 5 min 26 ngày 9 giờ
36Stockholms Schacksallskap Höstsnabb 2018 26 ngày 10 giờ
37Nackablixten 2018 26 ngày 11 giờ
38blixt 24 maj 29 ngày 6 giờ
39Stockholms Schacksallskap Rolf Littorin rapid 180522 31 ngày 6 giờ
40Upsala ASS Maj-ELO gr B-C 2018 33 ngày 8 giờ
41Upsala ASS Maj-ELO gr A 2018 33 ngày 8 giờ
42Lilla Falkoping Open 2018 33 ngày 10 giờ
43Stockholms Schacksallskap KM 2018 35 ngày 9 giờ
44Rödeby Vårcup 18 37 ngày 5 giờ
45Rilton 1800 2018/2019 37 ngày 10 giờ
46Rilton Open 2018/2019 37 ngày 10 giờ
47Majturneringen 2018 grupp 3 38 ngày 5 giờ
48Schack 88 vårturnering 2018 39 ngày 16 giờ
49Stockholm Elo Challenge 2018 40 ngày 11 giờ
50Falkopingsmasterskap snabb 2018 40 ngày 16 giờ