Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sudan (sud)

Flag sud
SốGiảiCập nhật
1Sudan Final National Championship Women 6 48 phút
2Sudan Final Championship 25 13 ngày 23 giờ
3Ramadan(2) Rapid 22 ngày 16 giờ
4ALSALAM 2 58 ngày 11 giờ
5AL Salam Championship 64 ngày 17 giờ
6AL GAZEERA FIRST BLITZ CHAMPIONSHIP 122 ngày 18 giờ
7ALGAZEERA CHAMPIONSHIP 122 ngày 18 giờ
8Loyal open 210 ngày 5 giờ
9البوستة التنشيطية 210 ngày 21 giờ
10SUDAN NATIONAL CHAMPIONSHIP 25 262 ngày 7 giờ
11Sudan Final National championship Women 398 ngày 3 giờ
12AL Gazeera World Championship 398 ngày 3 giờ
13مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طالبات 2017 وزارة التعليم العالي 454 ngày 1 giờ
14مهرجان الابداع الطلابي الخامس بطولة الجامعات طلاب "وزارة التعليم العالي" 454 ngày 1 giờ
15Khartoum First Ladies Championship 465 ngày 1 giờ
16Khartoum First Blitz 509 ngày 23 giờ
17ALISTIGLAL tOURNAMENT 511 ngày 20 giờ
18Khartoum Chess Championship 559 ngày 1 giờ
192016 Arab Individual Chess Championship (Open) 592 ngày 19 giờ
202016 Arab Individual Blitz Championship (Open) 593 ngày 6 giờ
212016 Arab Individual Blitz Championship (Women) 593 ngày 6 giờ
222016 Arab Individual Chess Championship (Women) 594 ngày
232016 Arab Individual Rapid Championship (Women) 596 ngày 23 giờ
242016 Arab Individual Rapid Championship (Open) 596 ngày 23 giờ
25Sudan Final Championship 739 ngày 2 giờ
26Sudan Final Championship 2 745 ngày 4 giờ
27Daim El Gana 904 ngày 23 giờ
28Sudan National Championship Women 928 ngày
29Khartoum Championship 960 ngày 8 giờ
30Khartoum Open Championship 979 ngày 22 giờ
31Daim Elgana Championship 984 ngày 23 giờ
32Sudan National championship 23 1009 ngày 18 giờ
33NATIONAL Team Champion 1505 ngày 9 giờ
34 National Club Championship Sudan -ElGadarif 1842 ngày 15 giờ