Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Sri Lanka (sri)

Flag sri
SốGiảiCập nhật
144th National Sports Festival 2018 - Chess Women's Team Event-7th Rd at 2018/05/27 - 07.00 am. Board orders before 06.45am 14 giờ 30 phút
244th National Sports Festival 2018 - Chess Men's Team Event-7th Rd at 2018/05/27 - 07.00 am. Board orders before 06.45am 14 giờ 32 phút
33rd SSC Open International Rating Chess Championship 2018 4 ngày 11 giờ
4Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship 2018 Under 17 Boys Not finalized the results of the fifth round 3rd board 5th match 4 ngày 16 giờ
5Sabaragamuwa Provincial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 Girls Sabaragamuwa Provincial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 Girls 4 ngày 16 giờ
6Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship-2018 Under 20 boys 4 ngày 16 giờ
7Sabaragamuwa Provintial Education Team Chess Championship-2018 Under 17 Girls 4 ngày 17 giờ
8Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 17 BOYS 6 ngày 16 giờ
9Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 20 BOYS 6 ngày 16 giờ
10Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 20 GIRLS 6 ngày 16 giờ
11Western Province National Schools Team Chess Championship 2018 UNDER 17 GIRLS 6 ngày 16 giờ
12Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 9 Girls [2009 & 2010] 6 ngày 17 giờ
13Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 9 Boys [2009 & 2010] 6 ngày 17 giờ
14Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 13 Boys [2005 & 2006] 6 ngày 17 giờ
15Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 13 Girls [2005 & 2006] 6 ngày 19 giờ
16Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 11 Girls [2007 & 2008] 6 ngày 19 giờ
17Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 11 Boys [2007 & 2008] 6 ngày 19 giờ
18Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 7 Girls [2011 & 2012] 6 ngày 19 giờ
19Gampaha District Chess Challenge 2018 Under 7 Boys [2011 & 2012] 6 ngày 19 giờ
20Junior National Chess Championship Galle Qualifying - 2018 (Boys) 20 Boys 7 ngày 13 giờ
21Sri Lanka Women's National Chess Championship 2018 9 ngày 10 giờ
22Sri Lanka National Chess Championship 2018 9 ngày 10 giờ
23National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Girls - [2010,2011 & 2012] 12 ngày 23 giờ
24National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 16 Boys - [2002 & 2003] 13 ngày 20 giờ
25National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Girls - [2004 & 2005] 13 ngày 20 giờ
26National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Boys - [2004 & 2005] 13 ngày 20 giờ
27National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Girls - [2006 & 2007] 13 ngày 20 giờ
28National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Boys - [2006 & 2007] 13 ngày 20 giờ
29National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 10 Girls - [2008 & 2009] 13 ngày 20 giờ
30National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 10 Boys - [2008 & 2009] 13 ngày 20 giờ
31National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Girls - [2010,2011 & 2012] 13 ngày 20 giờ
32National Youth Rapid Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 08 Boys - [2010,2011 & 2012] 13 ngày 20 giờ
33National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 18 Girls 13 ngày 21 giờ
34National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 18 Boys 13 ngày 21 giờ
35National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 16 Girls 13 ngày 21 giờ
36National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 16 Boys 13 ngày 21 giờ
37National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 14 Girls 13 ngày 21 giờ
38National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 14 Boys 13 ngày 21 giờ
39National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 12 Girls 13 ngày 21 giờ
40National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 12 Boys 13 ngày 21 giờ
41National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 10 Girls 13 ngày 21 giờ
42National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 10 Boys 13 ngày 21 giờ
43National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 8 Girls 13 ngày 21 giờ
44National Youth Chess Championship 2017 - Blitz (Gampaha Zone) Under 8 Boys 13 ngày 21 giờ
45Junior National Kandy Qualifying - 2018 Girls 13 ngày 22 giờ
46Junior National Kandy Qualifying - 2018 Open 13 ngày 22 giờ
47National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Girls - [2004 & 2005] 13 ngày 23 giờ
48National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 14 Boys - [2004 & 2005] 13 ngày 23 giờ
49National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Girls - [2006 & 2007] 13 ngày 23 giờ
50National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Colombo Event Under 12 Boys - [2006 & 2007] 13 ngày 23 giờ