Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (rsa)

Flag rsa
SốGiảiCập nhật
12018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u18 Girls 5 giờ 26 phút
22018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u18 Boys 5 giờ 26 phút
32018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u15 Girls 5 giờ 27 phút
42018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u15 Boys 5 giờ 27 phút
52018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u13 Girls 5 giờ 28 phút
62018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u13 Boys 5 giờ 29 phút
72018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u11 Boys 5 giờ 29 phút
82018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u9 Boys 5 giờ 31 phút
92018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u11 Girls 5 giờ 32 phút
102018 D1 Tshwane Individual Chess Championships u9 Girls 5 giờ 34 phút
11SWVG Arnold Classic Rapid & Blitz Braille 14 giờ 53 phút
12Ekurhuleni South D6 Individual Finals U11 Boys 17 giờ 8 phút
13Ekurhuleni South D6 Individual Finals U11 Girls 17 giờ 9 phút
14Ekurhuleni South D6 Individual Finals U13 Boys 17 giờ 9 phút
15Ekurhuleni South D6 Individual Finals U13 Girls 17 giờ 10 phút
16Ekurhuleni South D6 Individual Finals U15 Boys & Girls 17 giờ 10 phút
17Ekurhuleni South D6 Individual Finals U18 Boys & Girls 17 giờ 10 phút
18D5 Schools Individuals (District Final) 2018 U18 Boys 1 ngày
19SWVG Arnold Classic Rapid & Blitz Prestige Rapid 1 ngày 1 giờ
20SWVG Arnold Classic Rapid & Blitz Open Rapid 1 ngày 1 giờ
21SWVG Arnold Classic Rapid & Blitz Prestige Blitz 1 ngày 1 giờ
22SWVG Arnold Classic Rapid & Blitz Open Blitz 1 ngày 1 giờ
23RSA Online Lichess League 2018 1 ngày 5 giờ
24Western Cape Schools Individuals 2018 - U18 Boys 1 ngày 9 giờ
25Western Cape Schools Individuals 2018 - U18 Girls 1 ngày 9 giờ
26Western Cape Schools Individuals 2018 - U15 Boys 1 ngày 9 giờ
27Western Cape Schools Individuals 2018 - U15 Girls 1 ngày 9 giờ
28Western Cape Schools Individuals 2018 - U13 Boys 1 ngày 9 giờ
29Western Cape Schools Individuals 2018 - U13 Girls 1 ngày 9 giờ
30Western Cape Schools Individuals 2018 - U11 Girls 1 ngày 9 giờ
31Western Cape Schools Individuals 2018 - U11 Boys 1 ngày 9 giờ
32Western Cape Schools Individuals 2018 - U9 Girls 1 ngày 9 giờ
33Western Cape Schools Individuals 2018 - U9 Boys 1 ngày 9 giờ
34Western Cape Schools Individuals 2018 U7 Girls 1 ngày 9 giờ
35Western Cape Schools Individuals 2018 - U7 Boys 1 ngày 9 giờ
36Amigo Spur Eligwa Chess Open 2018 A 2 ngày 3 giờ
372018 UFH Open 2 ngày 3 giờ
38Amigo Spur Eligwa Chess Open 2018 D 2 ngày 3 giờ
39Amigo Spur Eligwa Chess Open 2018 C 2 ngày 3 giờ
40Amigo Spur Eligwa Chess Open 2018 B 2 ngày 3 giờ
41Amigo Spur Eligwa Chess Open 2018 A 2 ngày 3 giờ
42Winter Schools U17 Girls (R) 2 ngày 5 giờ
43Winter Schools u17 Boys 2 ngày 5 giờ
44Winter Schools U15 Girls 2 ngày 5 giờ
45Winter Schools U15 Boys 2 ngày 5 giờ
46Winter Schools U13 Girls 2 ngày 5 giờ
47Winter Schools U13 Boys 2 ngày 5 giờ
48D2 Schools Individuals 2018 u13 Girls 2 ngày 5 giờ
49D2 Schools Individuals 2018 u11 2 ngày 5 giờ
50D2 Schools Individuals 2018 u11 Girls 2 ngày 5 giờ