Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Qatar (qat)

Flag qat
SốGiảiCập nhật
1Doha Junior Closed Tournament 2018 25 ngày 11 giờ
2Qatar Ramadan Blitz tournament 2018 28 ngày 3 giờ
3Qatar Ramadan Rapid tournament 29 ngày 2 giờ
4AAB CHESS OPEN 2018 61 ngày 10 giờ
5Championnat d'echecs Lycee Voltaire 2018 68 ngày 12 giờ
62nd DESS Chess Championship 124 ngày 15 giờ
75th Qatargas Youth Chess Championship 2018 126 ngày 9 giờ
8Doha Winter Closed Tournament 2018 132 ngày 15 giờ
9MSA Chess Championships 302 ngày 8 giờ
10MSA Rapid Event 303 ngày 10 giờ
11Qatar Ramadan Blitz tournament 2017 384 ngày 17 giờ
12Qatar Ramadan Rapid tournament 2017 386 ngày 1 giờ
13Victory Day 403 ngày 19 giờ
14Weekend rapid tournament 407 ngày 5 giờ
15Toyota-open 2017 for juniors under 16 419 ngày 19 giờ
16Doha Bank Chess Schools Tournament for boys 423 ngày 2 giờ
17Doha Bank Chess Schools Tournament for girls 425 ngày 6 giờ
182nd Newton Group Secomdary Chess Championship 438 ngày 13 giờ
192nd Newton Group Primary Chess Championship 439 ngày 13 giờ
20FIDE Open World Rapid Championship 2016 467 ngày 14 giờ
21FIFTH GCC LADIES RAPID CHAMPIONSHIP 471 ngày 9 giờ
22Championship of Newton International School Lagoon, Doha Qatar 471 ngày 14 giờ
23FIFTH LADIES GULF CHAMPIONSHIP BLITZ 472 ngày 15 giờ
244th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 474 ngày 9 giờ
25Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества 477 ngày 6 giờ
264th Qatargas Chess Championship 2017 for Youth U16 483 ngày 9 giờ
271st DESS Chess Championship 483 ngày 15 giờ
28Newton International school D-Ring championship 485 ngày 13 giờ
29FIDE Open World Blitz Championship 2016 540 ngày 8 giờ
30FIDE Women World Blitz Ch. 2016 540 ngày 9 giờ
31FIDE Open World Rapid Championship 2016 542 ngày 6 giờ
32FIDE "Women" World Rapid Ch. 2016 542 ngày 8 giờ
33Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament A 546 ngày 10 giờ
34Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament B 546 ngày 10 giờ
35Training center championship for Boys and Girls 2016 tournament C (under 8) 546 ngày 10 giờ
36Ramadan Open Blitz Tournament 2016 735 ngày 1 giờ
37Ramadan tournament Rapid 736 ngày 2 giờ
38Summer Cup 2016 742 ngày 10 giờ
39Championship of Qatar for students of secondary schools 765 ngày 11 giờ
40Шахматы вместо войны 771 ngày 8 giờ
41Newton Secondary Schools Championship 779 ngày 2 giờ
42Toyota-open 2016 for juniors under 16 784 ngày 7 giờ
43Qatar Primary School Chess Championship 2016 792 ngày 5 giờ
44Championship of Voltair School Doha 796 ngày 6 giờ
45Newton Schools Championship 821 ngày 15 giờ
46Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества (открытый) 848 ngày 5 giờ
47QatarGas 3rd Chess Tournament 2016 for Youth U16 849 ngày 16 giờ
48Qatar Masters Open 2015 19 - 30 December 2015 907 ngày 10 giờ
49Ramadan Blitz Chess Open 2015 28 June 2015 1091 ngày 1 giờ
50Ramadan Rapid Chess Open 2015 25-27 June 2015 1092 ngày 2 giờ