Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Panama (pan)

Flag pan
SốGiảiCập nhật
1XI TORNEO BENJAMIN RIVERA SILVERA IN MEMORIAM, 2018 PANAMA 16 ngày 9 giờ
2Final Mayor 2018 23 ngày 16 giờ
3Torneo de Ajedrez de los Sextos Juegos Juveniles Nacionales Modalidad Clásica 32 ngày 16 giờ
4Torneo de Ajedrez de los Sextos Juegos Juveniles Nacionales MODALIDAD RELAMPAGO 32 ngày 16 giờ
5Torneo de Ajedrez de los Sextos Juegos Juveniles Nacionales Modalidad Rapida 32 ngày 16 giờ
6I TORNEO BLITZ 2018 CLUB JULIO GRANDA 44 ngày 17 giờ
7Semifinal Mayor 2018 47 ngày 23 giờ
8Campeonato Nacional Femenino 2018 Final 49 ngày 18 giờ
9TORNEO BACK TO SCHOOL CHESS LOGISTIC U15 52 ngày 8 giờ
10TORNEO BACK TO SCHOOL CHESS LOGISTIC U12 52 ngày 8 giờ
11TORNEO BACK TO SCHOOL CHESS LOGISTIC U10 52 ngày 8 giờ
12TORNEO BACK TO SCHOOL CHESS LOGISTIC U8 52 ngày 8 giờ
13TORNEO BACK TO SCHOOL CHESS LOGISTIC U6 52 ngày 8 giờ
14CAMPEONATO DE AJEDREZ NIVEL PRIMARIO - VERAGUAS 2018 ABSOLUTO 56 ngày 4 giờ
15TORNEO PROVINCIAL DE PANAMA OESTE 58 ngày 14 giờ
165to Torneo Blitz PCA Homenaje a MI Jorge Baules 59 ngày 13 giờ
17JUDUCA Panama 2018 torneo x quipos Femenino 60 ngày 22 giờ
18JUDUCA Torneo Blitz 60 ngày 22 giờ
19JUDUCA Panama 2018 torneox equipo Masculino 61 ngày 22 giờ
20JUDUCA Panama 2018 torneo Individual Femenino 61 ngày 23 giờ
21JUDUCA Panama 2018 Torneo Individual Masculino 61 ngày 23 giờ
22JUDUCA Torneo Blitz 62 ngày 13 giờ
23JUDUCA Torneo Blitz 62 ngày 13 giờ
24JUDUCA Panama 2018 torneo Masculino 65 ngày 13 giờ
25Campeonato Provincial de Panamá 72 ngày 18 giờ
26TORNEO PROVINCIAL ABSOLUTO DE VERAGUAS 2018 93 ngày 16 giờ
27Torneo Francisco "Paco" Perez in Memoriam 93 ngày 19 giờ
28TORNEO RAPID - FINAL DE VACACIONES 108 ngày 8 giờ
29TORNEO INFANTIL VERAGUAS - CATEGORIA FEMENINA 112 ngày 2 giờ
30TORNEO INFANTIL VERAGUAS - CATEGORIA MASCULINA 112 ngày 2 giờ
31Peimera Copa PCA 2018 114 ngày 17 giờ
32JAQUE MATE 2018 121 ngày 13 giờ
33Torneo Provincial Infanto Juvenil 135 ngày 18 giờ
34Campeonato Provincial Juvenil de Panama Oeste 2018 La Chorrera 135 ngày 19 giờ
351er Torneo Blitz PCA 2018 La Chorrera 145 ngày 20 giờ
36TORNEO DE AJEDREZ "VERANO FELIZ 2018" 150 ngày 21 giờ
37TORNEO BLITZ NAVIDENO VERAGUAS-ARTCHESS 178 ngày 3 giờ
38TORNEO SUB 10 NAVIDEÑO-ARTCHESS C9 VERAGUAS 2017 178 ngày 4 giờ
39TORNEO SUB 12 NAVIDEÑO-ARTCHESS C9 VERAGUAS 2017 178 ngày 4 giờ
40TORNEO SUB 16 NAVIDEÑO-ARTCHESS C9 VERAGUAS 2017 178 ngày 4 giờ
413er. TORNEO BLITZ - CPA 2017 178 ngày 16 giờ
423ER. TORNEO RAPID-CPA 2017 CIRCUITO PANAMEÑO DE AJEDREZ 178 ngày 20 giờ
43X TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ NAVIDEÑO 2017 LIGA DE AJEDREZ VERAGUAS 182 ngày 16 giờ
44Blitz Navideño POCC 2017 184 ngày 5 giờ
45TORNEO FEMENINO PROVINCIAL VERAGUAS 2017 LIGA DE AJEDREZ DE VERAGUAS 184 ngày 14 giờ
46TORNEO NAVIDEÑO 2017 185 ngày 15 giờ
47VI TORNEO Y CONVIVIO DE AJEDREZ 2017 BLITZ 198 ngày 18 giờ
48VI TORNEO Y CONVIVIO DE AJEDREZ 2017 SAN PEDRO DEL ESPINO 198 ngày 18 giờ
49TORNEO INTERNO CALACH 200 ngày 14 giờ
50XVI Copa Intercolegial de Ajedrez ISYS // Infantil 206 ngày 4 giờ