Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Oman (oma)

Flag oma
SốGiảiCập nhật
1National Team Championship 2018 47 ngày 13 giờ
2Salalah Club Chess Championship 57 ngày 3 giờ
3Sultan Qaboos University Ladies Tournament 57 ngày 22 giờ
4بطولة مراكز الزبير الختامية 2017 60 ngày 2 giờ
5بطولة عمان للشطرنج فوق 18 سنة شمال الباطنة ومسندم 60 ngày 3 giờ
6بطولة الجامعة للسيدات 97 ngày 4 giờ
7Oman Chess Champion 2 - Open 116 ngày 3 giờ
8Oman Chess Champion - U18 116 ngày 3 giờ
9البطولة التنشيطية لمراكز الزبير الرابعة - صحار 128 ngày 5 giờ
10تصفيات بطولة عمان 2017 ظفار فوق 18 سنة 134 ngày 1 giờ
11تصفيات بطولة عمان 2017 شمال وجنوب الشرقية فوق 18 سنة 135 ngày 1 giờ
12بطولة عمان - تصفيات الظاهرة والبريمي open 136 ngày 2 giờ
13تصفيات بطولة عمان 2017 الداخلية والوسطى تحت 18 سنة 142 ngày
14تصفيات بطولة عمان 2017 الداخلية والوسطى فوق 18 سنة 142 ngày
15بطولة عمان شمال الباطتة ومسندم تحت 18 ستة 148 ngày 5 giờ
16يطولة عمان الفرديه شمال الباطنة ومسندم فوق 18 سنة 149 ngày 2 giờ
17تصفيات بطولة عمان 2017 مسقط وجنوب الباطنة فوق 18 سنة 149 ngày 2 giờ
18تصفيات بطولة عمان 2017 مسقط وجنوب الباطنة تحت 18 سنة 149 ngày 3 giờ
192nd ICAO Youth Chess Championship 2017 155 ngày 8 giờ
20 بطولة مراكز الزبير الثالثة 155 ngày 10 giờ
21بطولة الزمالة لموظفي وزارة الصحة 172 ngày 3 giờ
22بطولة مراكز الزبير الثانية 190 ngày 11 giờ
23Salalah Fastival Chess Championship 2017 232 ngày 4 giờ
24Al Zubair Rapid Chess Championship 273 ngày
25Al Dhahira Rapid Second Chess Championship 301 ngày 15 giờ
26Al Dhahira Blitz Secod Chess Championship 301 ngày 15 giờ
27البطولة التنشيطية الاولى لمراكز الزبير 316 ngày 7 giờ
284th Al-Suli Blitz Chess Championship 325 ngày 2 giờ
29الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2007 - 2008 325 ngày 14 giờ
30الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2003 -2004 325 ngày 14 giờ
31الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2005 - 2006 325 ngày 14 giờ
32الايام الاولمبية المدرسية - ذكور 2009 - 2010 325 ngày 14 giờ
33الايام الاولمبية المدرسية - اناث- 2003 - 2004 327 ngày 12 giờ
34الايام الاولمبية المدرسية اناث- 2005 -2006 327 ngày 12 giờ
35الايام الاولمبية المدرسية - اناث - 2007 - 2008 327 ngày 12 giờ
36الايام الاولمبية المدرسية اناث - 2009 -2010 327 ngày 12 giờ
373rd Al-Suli Blitz Championship 2017 332 ngày 1 giờ
38بطولة الجامعات والكليات - اناث- 2017 333 ngày 10 giờ
39بطولة الجامعات والكليات 2017 334 ngày 10 giờ
402nd Muscat Weekend Chess Championship 2017 337 ngày 5 giờ
411st Al-Suli Blitz Chess Championship 339 ngày 1 giờ
421st Muscat Weekend Championship 351 ngày 5 giờ
431st ICAO Youth Championship 2017 365 ngày 9 giờ
44ابداعات شبابية 2017-2017 ذكور 374 ngày 13 giờ
45ابداعات شبابية 2016-2017 اناث 374 ngày 13 giờ
46Oman National Team 375 ngày 12 giờ
47Oman National Team Champioship Muscat 390 ngày 11 giờ
48البطولة التنشيطية الثانية 2016 461 ngày 6 giờ
49بطولة عمان للشطرنج 2016 تحت 18 سنة 490 ngày 15 giờ
50بطولة عمان للشطرنج 2016 - رجال 490 ngày 15 giờ
Advertisement
Advertisement