Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Nigeria (ngr)

Flag ngr
SốGiảiCập nhật
1CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 3 ngày 10 giờ
2CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 4 ngày 10 giờ
3CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 6 ngày 1 giờ
4CPAN CHEVRON CHESS CHALLENGE 2018 7 ngày 17 giờ
5Chess Heights South West 20 ngày 14 giờ
6Chess Height South East 20 ngày 16 giờ
71ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL BLITZ (Female Category) -U18 29 ngày 14 giờ
81ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL (Female Category) -U18 29 ngày 14 giờ
91ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL BLITZ (Male Category) -U18 29 ngày 14 giờ
101ST NATIONAL GRASSROOTS SPORTS FESTIVAL (Male Category) -U18 29 ngày 14 giờ
111ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 39 ngày 9 giờ
121ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 39 ngày 18 giờ
13National Under 20 Championship 6-10 40 ngày 14 giờ
14National Under 20 Championship 11-15 40 ngày 14 giờ
15National Under 20 Championship 16-20 40 ngày 14 giờ
161ST MAGNUS OTUEDON INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 2018 UNDER 14 47 ngày 14 giờ
17Chess Heights Southwest 48 ngày 15 giờ
18Chess Heights South West 50 ngày 2 giờ
19Lycee Francais Louis Pasteur TOURNOI D'ECHECS 2018 JUNIOR 51 ngày
20Lycee Francais Louis Pasteur TOURNOI D'ECHECS 2018 SENIOR 51 ngày 11 giờ
21MAYMAXWELL INTERNATIONAL SCHOOL CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 60 ngày 17 giờ
22AISEN CHESS COMPETITION 2018 (KEY STAGE 3) 69 ngày 20 giờ
23Chess Heights South West 83 ngày 11 giờ
24CHESS HEIGHTS NORTH CENTRAL 83 ngày 15 giờ
25Chess Heights South-East 83 ngày 16 giờ
26GRACITY INTER-HOUSE SPORT 91 ngày 20 giờ
27NOGIG 2018 TEAM 92 ngày 18 giờ
28NOGIG 2018 LADIES 92 ngày 19 giờ
29NOGIG 2018 MALE 92 ngày 22 giờ
30PGMS CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 BASIC 1&2 104 ngày 19 giờ
31PGMS CLOSED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 BASIC 3,4 & 6 104 ngày 19 giờ
32CHESS HEIGHTS SOUTHWEST FEB 2018 111 ngày 14 giờ
33HOUSEHOLD OF DAVID RAPID 2018 124 ngày
341st Osarobo Osamudiamwen Harrison Chess Tournament 148 ngày 17 giờ
351st Osarobo Osamudiamwen Harrison Chess Tournament 149 ngày
36Chess Heights Montly Dec 2017 149 ngày 1 giờ
37Chess Heights Montly Dec 2017 172 ngày 10 giờ
38Chess Heights Montly Dec 2017 174 ngày 1 giờ
39JUNIOR CHESS COMPETITION NOV 2017 175 ngày 21 giờ
40JUNIOR CHESS COMPETITION NOV 2017 175 ngày 21 giờ
411st Nigerian MindGames Festival Rated Section 179 ngày 12 giờ
42Flaming Knights Classical Chess Challenge 2017 186 ngày 4 giờ
431ST SIR MIKE OKIRO RAPIDS 187 ngày 16 giờ
44AMUWO GAMES 2017 188 ngày 23 giờ
45FC WAMCO GAMES 2017 193 ngày 13 giờ
461st Nigerian MindGames Festival Rated Section 201 ngày 11 giờ
471st Nigerian MindGames Festival unrated section 201 ngày 11 giờ
48Chess Heights Monthly, October 229 ngày 21 giờ
49NATIONAL FRIENDS OF CHESS 2017 ABOVE 2000 235 ngày 16 giờ
50NATIONAL FRIENDS OF CHESS 2017 BELOW 2000 235 ngày 18 giờ