Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Netherlands (ned)

Flag ned
SốGiảiCập nhật
1B2-Groep SV De Pion voorjaar 2018 5 ngày 21 giờ
2A-Groep SV De Pion voorjaar 2018 5 ngày 21 giờ
3B1-Groep SV De Pion voorjaar 2018 5 ngày 21 giờ
4Groninger Combinatie/NOSBO 2018 10 ngày 15 giờ
5De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - E 13 ngày
6De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - D 13 ngày
7De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - C 13 ngày
8De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - B 13 ngày
9Sjors Sportief 2018 13 ngày
10NK Snelschaken clubteams B - 2018 31 ngày 17 giờ
11De Pion Jeugd Voorjaar 2018 - A 34 ngày 11 giờ
12NK Snelschaken Clubteams A - 2018 36 ngày 23 giờ
13Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie H 38 ngày 14 giờ
14Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie G 38 ngày 14 giờ
15Pupillenkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie F 38 ngày 14 giờ
16Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie E 38 ngày 14 giờ
17Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie D 38 ngày 14 giờ
18Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie AB 38 ngày 14 giờ
19Snelschaakkampioenschap Jeugd NBSB 2018 Categorie C 38 ngày 14 giờ
20D NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 41 ngày 11 giờ
21C NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 41 ngày 11 giờ
22AB NBSB Snelschaakkampioenschap voor de Jeugd ABCDE 41 ngày 11 giờ
23Masters Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 55 ngày 10 giờ
24Districts Cup 4 Stap 4-5 2017-2018 74 ngày 17 giờ
25Districts Cup 4 Stap 1 2017-2018 74 ngày 17 giờ
2610th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 81 ngày 17 giờ
2710th dMP Batavia Amsterdam Chess Tournament 90 ngày 19 giờ
28C-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 125 ngày 10 giờ
29B-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 125 ngày 10 giờ
30A-Groep Interne Competitie SV De Pion Roosendaal Senioren najaar 2017 125 ngày 10 giờ
31De Pion Jeugd Najaar 2017 - A 132 ngày 13 giờ
32De Pion Jeugd Najaar 2017 - C 139 ngày 10 giờ
33Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 7 145 ngày 8 giờ
34Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 6 145 ngày 8 giờ
35Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 5 145 ngày 8 giờ
36Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 4 145 ngày 8 giờ
37Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 3 145 ngày 8 giờ
38Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 2 145 ngày 8 giờ
39Chessfestival Groningen 2017 4kamp group 1 145 ngày 8 giờ
40Chessfestival Groningen 2017 Compact group D 145 ngày 8 giờ
41Chessfestival Groningen 2017 Compact C 145 ngày 8 giờ
42Chessfestival Groningen 2017 Compact B 145 ngày 8 giờ
43Chessfestival Groningen 2017 Compact A 145 ngày 8 giờ
44Chessfestival Groningen 2017 A group 145 ngày 18 giờ
45Chessfestival Groningen 2017 B group 145 ngày 19 giờ
46De Pion Jeugd Najaar 2017 - E 159 ngày 17 giờ
47De Pion Jeugd Najaar 2017 - D 159 ngày 18 giờ
48De Pion Jeugd Najaar 2017 - B 159 ngày 18 giờ
49Districts Cup 1 Stap 4-5 2017-2018 164 ngày 13 giờ
50Districts Cup 1 Stap 2-3 2017-2018 164 ngày 13 giờ