Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Mauritania (mtn)

Flag mtn
SốGiảiCập nhật
1Open Mai Blitz NDB 2018 37 ngày 17 giờ
2Open Mai Nouakchott 2018 50 ngày 3 giờ
3Open Blitz Avril 2018 66 ngày 16 giờ
4Open Avril 2018 NDB 79 ngày 17 giờ
5Open Blitz Mars NDB 2018 94 ngày 17 giờ
6Open Fevrier Nouadhibou 2018 110 ngày 13 giờ
7Open de Blitz Nouadhibou Fevrier 2018 127 ngày 23 giờ
8Open Nouadhibou Janvier 2018 142 ngày 21 giờ
9Open January 2018 156 ngày 21 giờ
10Championnat National 2017 170 ngày 19 giờ
11Championnat Regional Nouakchott 2017 191 ngày 19 giờ
12Championnat Regionale Blitz Nouakchott 2017 203 ngày 19 giờ
13Open November 2017 220 ngày 17 giờ
14Championnat Regionale NDB 2017 245 ngày 16 giờ
15La Coupe du Wali de Inchiri 2017 344 ngày 16 giờ
16Open Avril 2017 422 ngày 19 giờ
17OPEN FEVRIER 2017 492 ngày 19 giờ
18Open Janvier Blitz 2017 508 ngày 21 giờ
19Championnat National 2016 527 ngày 18 giờ
20Open December 2016 556 ngày 6 giờ
21Open Novembre 2016 564 ngày 20 giờ
22Open Blitz 28 November 2016 564 ngày 20 giờ
23Open October Blitz 2016 602 ngày 18 giờ
24Open October 2016 603 ngày 18 giờ
25Open Blitz Juillet 2016-2 689 ngày 18 giờ
26Open A Juillet 2016 701 ngày 18 giờ
27Open Blitz Juillet 707 ngày 21 giờ
28Open B Juillet 2016 708 ngày 18 giờ
29Open Blitz Mai 2016 765 ngày 17 giờ
30Open A Mai 2016 771 ngày 17 giờ
31Open B Mai 2016 771 ngày 18 giờ
32Open Blitz Avril 2016 786 ngày 18 giờ
33Open Avril 2016 806 ngày 17 giờ
34Open Blitz Mars 2016 821 ngày 18 giờ
35Open Mars 2016 828 ngày 2 giờ
36Open Fevrier 2016 846 ngày 15 giờ
37Open de Blitz Fevrier 2016 850 ngày 19 giờ
381er Open de Blitz de Nouadhibou 2016 872 ngày 7 giờ
39Championnat National 2015 904 ngày 7 giờ
40Champoinnat National Blitz 2015 904 ngày 7 giờ
41Tournoi qualificatif au championnat national 931 ngày 19 giờ
42Open Nouakchott Blitz 1100 ngày 23 giờ
43Open Nouakchoutt 1101 ngày 21 giờ
442 eme Open d'echecs de Nouadhibou 1106 ngày 17 giờ
45Open National de Blitz Nouadhibou 1121 ngày 18 giờ
46Open de Blitz NDB 1203 ngày 4 giờ
47Open de Blitz NDB 1214 ngày 4 giờ
48blitz fevrier 1221 ngày 19 giờ
49CHAMPIONNAT NATIONAL 2014 1263 ngày 19 giờ
50CHAMPIONNAT NATIONAL DE BLITZ 2014 1266 ngày 6 giờ