Chọn Liên đoàn    ECU Logo

Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Maldives (mdv)

Flag mdv
SốGiảiCập nhật
1National Team Selection Tournament 2018 [Men] 11 ngày 12 giờ
2National Chess Team Selection Tournament 2018 (Women) 62 ngày 1 giờ
3National Chess Team Selection Tournament 2018 (Men) 62 ngày 1 giờ
4Inter School Chess Championship 2018 Under 20 84 ngày 7 giờ
5Inter School Chess Championship 2018 Under 18 84 ngày 7 giờ
6Inter School Chess Championship 2018 Under 16 84 ngày 7 giờ
7Inter School Chess Championship 2018 Under 14 84 ngày 7 giờ
8Inter School Chess Championship 2018 Under 12 84 ngày 7 giờ
9Inter School Chess Championship 2018 Under 10 84 ngày 7 giờ
10Inter School Chess Championship 2018 Under 8 84 ngày 7 giờ
11National Team Selection Tournament 2017 Male 351 ngày 23 giờ
12National Team Selection Tournament 2017 Girls 351 ngày 23 giờ
13Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 BOYS 352 ngày 10 giờ
14Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 9 GIRLS 352 ngày 10 giờ
15Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 17 BOYS 352 ngày 11 giờ
16Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 13 BOYS 352 ngày 11 giờ
17Asian Schools Chess Championship Selection Tournament 2017 Under 11 BOYS 352 ngày 11 giờ
18Interschool Chess Championship 2017 U10 437 ngày 5 giờ
193rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 FEMALE 576 ngày 2 giờ
203rd Maldives National Individual Chess Championship 2016 MALE 576 ngày 2 giờ
211st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Boys 582 ngày 8 giờ
221st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 18 Boys 582 ngày 8 giờ
231st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 16 Boys 582 ngày 8 giờ
241st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Girls 582 ngày 8 giờ
251st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 14 Boys 582 ngày 8 giờ
261st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Girls 582 ngày 8 giờ
271st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 12 Boys 582 ngày 8 giờ
281st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 10 Girls 582 ngày 8 giờ
291st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Girls 582 ngày 8 giờ
301st Maldives Chess Federation Junior Open Chess Championship Under 8 Boys 582 ngày 8 giờ
311st Asian Nations Cup U14 Selection GIRLS 625 ngày 6 giờ
32Maldives National Individual Chess Championship 2015 Women 1236 ngày 12 giờ
33Maldives National Individual Chess Championship 2015 1240 ngày 8 giờ
34Inaugural National Chess Championship of Maldives 2534 ngày 11 giờ